Cestovní ruch - časové řady

 

Data hromadných ubytovacích zařízení jsou nově prezentována ve Veřejné databázi ČSÚ. Uživatelům se tímto poskytuje větší komfort při výběru a prezentaci dat.

 • Kapacita hromadných ubytovacích zařízení
 • Kapacita hromadných ubytovacích zařízení ve Veřejné databázi

 • Tab. 1.1 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v krajích (NUTS III)
  29.03.2019 (kód: 020021-19)
 • Tab. 1.2 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v ČR
  29.03.2019 (kód: 020021-19)
 • Tab. 1.3 Kapacita hromadných ubytovacích zařízení v turistických regionech
  29.03.2019 (kód: 020021-19)
 • Tab. 1.4 Počet hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie ubytovacího zařízení v turistických regionech
  29.03.2019 (kód: 020021-19)
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních ve Veřejné databázi

  Návštěvnost v hotelech v ČR ve Veřejné databázi

 • Konference v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Konference v hromadných ubytovacích zařízeních ve Veřejné databázi

 • Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR

 • Tab. 4.1.0 Domácí a výjezdový cestovní ruch v ČR
  31.12.2019 (kód: 020023-19)
 • Delší cesty (4 a více přenocování) rezidentů v tuzemsku a do zahraničí
 • Tab. 4.2.0 Delší cesty rezidentů v tuzemsku a do zahraničí
  31.12.2019 (kód: 020023-19)
 • Tab. 4.2.1 Delší cesty rezidentů v tuzemsku
  31.12.2019 (kód: 020023-19)
 • Tab. 4.2.2 Delší cesty rezidentů do zahraničí
  31.12.2019 (kód: 020023-19)
 • Kratší cesty (1-3 přenocování) rezidentů v tuzemsku a do zahraničí
 • Tab. 4.3.0 Kratší cesty rezidentů v tuzemsku a do zahraničí
  31.12.2019 (kód: 020023-19)
 • Tab. 4.3.1 Kratší cesty rezidentů v tuzemsku
  31.12.2019 (kód: 020023-19)
 • Tab. 4.3.2 Kratší cesty rezidentů do zahraničí
  31.12.2019 (kód: 020023-19)
 • Služební cesty rezidentů v tuzemsku a do zahraničí
 • Tab. 4.4.0 Služební cesty rezidentů v tuzemsku a do zahraničí
  29.03.2019 (kód: 020023-18)
 • Tab. 4.4.1 Služební cesty rezidentů v tuzemsku
  29.03.2019 (kód: 020023-18)
 • Tab. 4.4.2 Služební cesty rezidentů do zahraničí
  29.03.2019 (kód: 020023-18)