Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2018

Zimní sezóna se i letos vydařila

10.05.2018
Kód: 020026-18
 

V 1. čtvrtletí 2018 se počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně zvýšil o 11,4 %. Vzrostl také počet přenocování, v tom rezidentů o 9,5 % a zahraničních turistů o 9,0 %. Průměrná délka pobytu dosáhla 3,7 dne.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 10,8 milionu nocí, což bylo o 9,3 % více než ve stejném období loňského roku. Domácí klientela strávila v ubytovacích zařízeních o 9,5 % více nocí a zahraniční hosté zvýšili počet svých přenocování o 9,0 %. Nejvíce přenocování (7,3 milionu) bylo uskutečněno v hotelech, o 8,9 % více než loni. V regionálním členění vykázala vyšší návštěvnost ubytovací zařízení ve všech krajích republiky, vyjma Zlínského kraje. Největší růst poptávky po ubytování byl zaznamenán v Plzeňském kraji, kde se počet přenocování zvýšil o 22,0 %, a dále ve Středočeském kraji (růst o 17,2 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijely ve sledovaném období necelé 4,0 miliony hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 11,4 %, přitom zahraničních hostů bylo více než domácích. V porovnání s loňským rokem se počet zahraničních návštěvníků zvýšil o 11,2 %, domácí hostů bylo více  o 11,5 %. Hotely zaznamenaly 10,6% zvýšení návštěvnosti a penziony navštívilo v 1. čtvrtletí letošního roku o 14,5 % více hostů než v minulém roce. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích. O téměř čtvrtinu (24,0 %) se zvýšil počet hostů v Plzeňském kraji. Nadprůměrnou dynamiku růstu příjezdů zaznamenal také Jihočeský kraj (o 15,5 %), Olomoucký kraj (o 15,3 %) a Středočeský kraj (o 15,2 %). Dlouhá zimní sezóna lákala k návštěvě lyžařských středisek domácí klientelu. Počet ubytovaných rezidentů v Královéhradeckém kraji se tak dostal na úroveň návštěvnosti domácích hostů v Praze.   

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 422 tisíc, což bylo o 13,7 % více než loni. Druhá příčka patřila ve sledovaném čtvrtletí hostům z Ruské federace. Těch se ubytovalo celkem 143 tisíc, tedy o 14,3 % více než v 1. čtvrtletí 2017. Ubytovaných hostů ze Slovenska přijelo celkem 138 tisíc, s meziročním zvýšením o 11,1 %. Nad sto tisíc příjezdů se ještě dostala návštěvnost z Polska (+6,9 %) a Velké Británie (+5,9 %). Naopak k poklesu návštěvnosti došlo u příjezdů ze Spojených států amerických o 2,1 % a také Francouzů se ubytovalo na začátku letošního roku o 1,3 % méně. Nadprůměrný zájem o návštěvu Česka byl zaznamenán u čínských hostů (+28,2 %), ale také u Španělů (+37,9 %), Ukrajinců (+36,7 %) nebo Maďarů (+34,5 %).

 

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 27. 4. 2018
Termín ukončení zpracování: 30. 4. 2018
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2018

 

 • ccru051018.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz