Cestovní ruch - 4. čtvrtletí 2012

Počet hostů se v roce 2012 zvýšil o 5,8 %

07.02.2013
Kód: r-9201-12
 
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 4. čtvrtletí 2012 meziročně zvýšil o 3,1 %, v tom zahraničních návštěvníků o 6,3 %, naopak u domácích klesl o 1,5 %. Celkově v tomto období přijelo o 4,7 % více hostů, zahraničních o 5,7 % a domácích o 3,3 %.
Za celý rok 2012 hromadná ubytovací zařízení vykázala o 3,5 % vyšší počet přenocování a počet hostů se zvýšil o 5,8 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 4. čtvrtletí letošního roku 7,4 milionu, což bylo o 3,1 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů poklesl o 1,5 %, naopak u nerezidentů vzrostl o 6,3 %. Ve všech kategoriích hotelů se počet nocí průměrně zvýšil o 5,4 %, v penzionech o 5,1 %. Ostatní hromadná ubytovací zařízení zaznamenala meziroční pokles o 7,7 %. V regionálním členění vykázala nejvyšší růst ubytovací zařízení v Jihočeském kraji o 12,5 % a v Kraji Vysočina o 11,8 %, naopak nejvyšší pokles byl zaznamenán v Jihomoravském kraji o 5,5 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 2,8 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 4,7 %. Počet nerezidentů vzrostl o 5,7 % a rezidentů o 3,3 %. Co se týče členění podle kategorie ubytovacího zařízení, vývoj počtu příjezdů byl obdobný jako u přenocování. Hotely zaznamenaly zvýšený zájem hostů o 5,3 %, penziony o 4,8 % a poptávka po ostatních hromadných ubytovacích zařízeních klesla o 1,1 %. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích České republiky, kromě již zmíněného Jihomoravského. Tento druhý nejnavštěvovanější kraj po Hlavním městě Praze navštívilo ve čtvrtém čtvrtletí o 12 tisíc (o 5,9 %) méně hostů než v roce předchozím.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo z Německa. Ve sledovaných zařízeních se jich ubytovalo 330 tisíc, bylo to však o 0,4 % méně než loni. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hosté z Ruska (173 tisíc) s meziročním zvýšením příjezdů o 24,1 %. Na třetím místě se umístilo Slovensko (94 tisíc příjezdů, meziročně o 10,0 % více).

Lázeňská zařízení navštívilo ve sledovaném období celkem 168 tisíc hostů, tj. o 1,4 % více než ve stejném období předchozího roku, a to především díky většímu zájmu zahraničních hostů. Těch přijelo do českých a moravských lázní o 4,6 % více než loni, přičemž počet rezidentů se snížil o 1,9 %.

Vývoj v roce 2012

Za celý rok 2012 se oproti předchozímu roku zvýšil celkový počet ubytovaných hostů o 5,8 % a počet přenocování o 3,5 %. Zahraničních návštěvníků přijelo více o 6,8 % a jejich počet přenocování se zvýšil o 5,8 %. Také domácích hostů v hromadných ubytovacích zařízeních přijelo více o 4,7 % a strávili zde o 1,1 % více nocí. Průměrná doba přenocování se dlouhodobě zkracuje, což se projevilo i v roce 2012. Domácí i zahraniční hosté celkově strávili ve sledovaných ubytovacích zařízeních v průměru shodně 2,9 nocí.

Regionálně se nejvíce zvýšil počet ubytovaných hostů v Plzeňském kraji (o 9,8 %) a také v Jihočeském (o 9,6 %). Pokles zájmu hostů o ubytování se projevil pouze v Jihomoravském kraji (o 0,7 %). V celkovém počtu přenocování nejvyšší nárůst byl zaznamenán u Jihočeského kraje (o 9,1 %). V šesti ze čtrnácti krajů meziročně hosté strávili méně nocí než v roce 2011, v Olomouckém (o 5,1 %), Královéhradeckém (o 1,5 %), Pardubickém (o 0,9 %), Jihomoravském a Moravskoslezském kraji (oba shodně o 0,5 %) a ve Středočeském (o 0,1 %).


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 2 74 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 25. 1. 2013
Termín ukončení zpracování: 30. 1. 2013
Navazující datová sada: Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách na:
/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 9. 5. 2013
Údaje za 4. čtvrtletí 2012 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2012 budou známy nejpozději v dubnu 2013.  • ccru020713.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.02.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz