Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2011

Turisty lákaly luxusní hotely

05.08.2011
Kód: r-9201-11
 
Počet přenocování hostů se v hromadných ubytovacích zařízeních ve 2. čtvrtletí 2011 meziročně zvýšil o 7,2 %, v tom zahraničních návštěvníků o 15,2 %, naopak u domácích klesl o 2,1 %. Celkově v tomto období přijelo o 8,9 % více hostů, v tom zahraničních o 13,5 % a domácích o 3,4 %.


* * *

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2011 9,6 milionu, což bylo o 7,2 % více než ve stejném období předchozího roku. U nerezidentů se počet přenocování zvýšil o 15,2 %, rezidenti přenocovali o 2,1 % méně než ve 2. čtvrtletí 2010. Výrazný meziroční nárůst zaznamenaly hotely nejvyšších kategorií – v pětihvězdičkových hotelech o 18,0 %, ve čtyřhvězdičkových o 17,7 %, naopak penziony zaznamenaly meziroční pokles přenocování o 14,6 %.

V regionálním členění vykázala nejvyšší růst ubytovací zařízení v Praze o 17,3 %, dále v kraji Středočeském a Ústeckém (oba o 8,2 %). Naopak v Pardubickém kraji počet přenocování meziročně poklesl nejvíce ze všech krajů o 8,8 % a to především nízkým zájmem o přenocování z řad domácí klientely (pokles o 10 %).

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve 2. čtvrtletí celkem 3,4 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 8,9 %. Počet nerezidentů vzrostl o 13,5 % a domácích hostů přijelo o 3,4 % více. Příjezdy rezidentů se tak postupně zvyšují již tři čtvrtletí. Co se týče členění podle kategorie ubytovacího zařízení, čtyřhvězdičkové hotely zaznamenaly růst o 18,5 % a pětihvězdičkové o 14,5 %. V kategorii pětihvězdičkových hotelů došlo především díky kongresové a incentivní* ) turistice meziročně ke zvýšení počtu domácích hostů o 44,0 %, avšak jejich podíl na celkovém počtu (tedy včetně zahraničních) nepřesáhl hranici 10 %. Poprvé od roku 2000 přijelo do nejluxusnějších hotelů za jedno čtvrtletí více než 20 tisíc rezidentů. Kempy zaznamenaly meziroční růst za celé čtvrtletí o 2,0 %, přitom v dubnu díky teplému počasí je navštívilo o 45,9 % více turistů.

Z regionálního pohledu se meziročně počet příjezdů hostů nejvíce zvýšil, podobně jako tomu bylo u přenocování, v Praze (o 13,7 %), v Ústeckém kraji (o 10,8 %), ve Středočeském kraji (o 9,7 %) a v Moravskoslezském kraji (o 9,5 %). Pouze do dvou krajů přijelo méně návštěvníků než v roce minulém – do Pardubického o 6,6 % a do Libereckého o 4,0 % méně. Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo již tradičně z Německa (395 tisíc), což bylo o 9,4 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (158 tisíc ) s meziročním zvýšením příjezdů o 50,9 %. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, vzrostl dále významně počet hostů z Francie (o 21,0 %) a Španělska (o 20,1 %), naopak hostů z Velké Británie přijelo méně (o 5,9 %).

Lázeňská zařízení navštívilo ve 2. čtvrtletí 193 tisíc hostů, tj. o 7,2 % více než ve stejném období předchozího roku, přičemž počet nerezidentů se zvýšil o 19,1 %, naopak rezidentů přijelo o 2,1 % méně. Hosté v lázních strávili celkem 1,8 milionu nocí (pokles o 0,9 %). Struktura počtu přenocování byla podobná jako u příjezdů – nerezidenti přenocovali o 10,2 % více a rezidenti o 7,7 % méně. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkové návštěvnosti lázeňských zařízení, se počet příjezdů zahraničních hostů zvýšil o 12,1 % a domácích o 3,2 %. Počet přenocování vzrostl u nerezidentů o 8,4 %, ale u rezidentů poklesl o 6,0 %.

Pokoje v hotelech a penzionech byly ve 2. čtvrtletí využity z 47,2 %, což bylo o 5,2 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely s nejvyšším využitím ze všech kategorií hotelů (63,7 %) jej zvýšily o 9,6 p.b., využití pokojů ve čtyřhvězdičkových hotelech se zvýšilo o 6,3 p.b. na 60,8 %. Nárůst využití pokojů zaznamenaly i tříhvězdičkové hotely (o 4,0 p.b) a ostatní hotely a penziony (o 2,0 p.b).
Metodická poznámka :
1 ) Údaje o návštěvnosti v hromadných ubytovacích zařízeních cestovního ruchu jsou získané z měsíčního výběrového šetření CR 1-12 a čtvrtletního šetření CR 2-04. Uváděné údaje jsou souhrnem zpracovaných dat za předložené dotazníky a za statisticky dopočtená data ubytovacích zařízení, od kterých nebyl vyplněný dotazník získán. Využití pokojů je podílem počtu realizovaných pokojodnů (tj. počtu obsazených pokojů za jednotlivé dny sledovaného období) a součinu průměrného počtu pokojů k dispozici s počtem provozních dnů. Výsledná hodnota je uváděna v procentech (tj. násobena 100).
*) Incentivní turistika – je forma cestovního ruchu, který je využíván pro zvyšování motivace nebo jako odměna pro zaměstance, obchodní partnery a zákazníky.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, t el. 274052935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274052096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních
Termín ukončení sběru dat: 26. 7. 2011
Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2011
Data za 2. čtvrtletí 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2011 budou známy nejpozději v květnu 2012.
Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách
( /csu/czso/cru_cr ).
Termín zveřejnění další RI: 8. 11. 2011  • ccru080511.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 05.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz