Cestovní ruch - 3. čtvrtletí 2018

Růst návštěvnosti pokračoval

07.11.2018
Kód: 020026-18
 

Ve 3. čtvrtletí 2018 se meziročně zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních o 5,7 % a počet jejich přenocování o 4,3 %. Trend rostoucí návštěvnosti se tak znovu potvrdil i v hlavní turistické sezóně.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 3. čtvrtletí roku 2018 celkem 20,6 milionu nocí, což bylo o 4,3 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování rezidentů vzrostl o 6,3 %, hosté ze zahraničí strávili v ubytovacích zařízeních o 1,5 % více nocí. Meziroční růst zaznamenaly téměř všechny kategorie ubytovacích zařízení, vyjma kategorie 5* hotelů. Celkově se v hotelích počet přenocování zvýšil o 2,1 %, v penzionech o 3,7 % a v kempech o 11,9 %. Z pohledu regionů nejvyšší růst zaznamenal Plzeňský kraj (+11,4 %) především díky zvýšení návštěvnosti nerezidentů. Nerezidenti strávili v Plzeňském kraji o 17,7 % nocí více než loni. Jediným krajem, kde došlo meziročně k poklesu počtu nocí je Praha, s úbytkem 1,1 %. Počet přenocování nerezidentů v Praze poklesl o 2,2 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 7,4 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 5,7 %. Zvýšil se počet jak domácích, tak i zahraničních hostů. Rezidentů se ubytovalo o 800 tisíc více než hostů ze zahraničí. Počet domácích se meziročně zvýšil o 7,5 %, zahraničních o 3,6 %. Návštěvnost hotelů byla vyšší o 4,0 %, v penzionech se ubytovalo o 5,6 % více osob a kempy přivítaly o 13,1 % více turistů než loni. Regionálně přibylo hostů ve všech krajích České republiky. Nejvyšší přírůstek zaznamenal Karlovarský kraj, kde se ubytovalo o 13,5 % více osob než loni. Více než 10% nárůst zaznamenala ubytovací zařízení také ve Zlínském, Plzeňském, Moravskoslezském a ve Středočeském kraji.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně z Německa. Hromadná ubytovací zařízení navštívilo v porovnání s předchozím rokem o 2,6 % více Němců. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili v letních měsících hosté ze Slovenska (224 tisíc) s meziročním zvýšením o 5,4 %. Na třetím místě se umístila Čína (215 tisíc hostů, meziroční nárůst o 24,5 %). Návštěvnost z Ruska a Jižní Koreje již druhé čtvrtletí v řadě klesala. Ve sledovaném období byl pokles návštěv z Ruska 4,5 % a počet přenocování se snížil o 10,1 %. Hostů z jižní části Korejského poloostrova přijelo o 0,5 % méně, a v součtu od začátku roku se jedná zatím o 1% pokles.

Naopak výrazné tempo růstu bylo zaznamenáno u návštěvníků z Ukrajiny, kteří už nyní ve 3. čtvrtletí přesáhli absolutní počty návštěv za celý loňský rok. Od začátku letošního roku se v Česku ubytovalo o 45,8 % více Ukrajinců než v roce 2017. Třetina ukrajinských hostů upřednostňovala hotely ve vyšších kategoriích 4* a 5* a necelá polovina (46 %) se ubytovala ve středním standardu 3* hotelů.
 

_____________________

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 30. 10. 2018
Termín ukončení zpracování: 31. 10. 2018
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2019

 

  • ccru110718.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
  • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
  • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.11.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz