Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2013

Úspěšná zimní sezóna

09.05.2013
Kód: r-9201-13
 
V prvním čtvrtletí 2013 vzrostl počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 2,5 %, v tom zahraničních návštěvníků o 4,2 % a domácích o 0,8 %. Celkově přijelo o 3,2 % více hostů, v tom domácích o 3,4 % a zahraničních o 3,0 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí roku 2013 7,8 milionu, což bylo o 2,5 % více než ve stejném období předchozího roku. K růstu přispěli více nerezidenti (jejich počet přenocování se zvýšil o 4,2 %) než rezidenti (růst pouze o 0,8 %).
Ve všech kategoriích hotelů se počet nocí průměrně zvýšil o 5,3 %. Penziony a ostatní hromadná ubytovací zařízení zaznamenaly meziroční pokles přenocování o 0,5 %, resp. o 4,8 %. V regionálním členění vykázala nejvyšší růst ubytovací zařízení v Pardubickém kraji o 19,0 % a v Kraji Vysočina o 17,8 %. Na Vysočině se také nejvíce ze všech krajů zvýšil počet nocí zahraničních hostů o 69,4 %, díky pořadatelství Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo v 1. čtvrtletí celkem 2,6 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 3,2 %. Na rozdíl od počtu přenocování dosáhl mírně vyššího růstu počet domácích hostů (3,4 %) oproti zahraničním (3,0 %). Hotely zaznamenaly zvýšený zájem hostů o 3,8 %, penziony o 1,7 % a poptávka po ostatních hromadných ubytovacích zařízeních vzrostla o 0,9 %. Regionálně přibylo hostů v 11 ze 14 krajů České republiky. Nejvíce tomu bylo v Pardubickém kraji o 19,6 %, který navštívilo o 22,4 % více domácích hostů než loni. Kraj Vysočina naopak přilákal na světovou sportovní akci o třetinu více zahraničních návštěvníků. Největší pokles zaznamenal Jihomoravský kraj o 8,1 %, především úbytkem domácích hostů o 10,2 %.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státní příslušnosti) přijelo již tradičně z Německa (276 tisíc), což bylo o 2,7 % více než loni. Druhou nejpočetnější skupinu zahraničních turistů tvořili hosté z Ruska (170 tisíc ) s meziročním zvýšením příjezdů o 13,7 %. Z prvních deseti zemí, ze kterých zahraniční hosté přijíždějí nejčastěji, vzrostl také významně počet hostů z Rakouska (o 11,0 %). Meziroční pokles byl patrný u hostů z Nizozemska (o 12,3 %) či Itálie (o 9,7 %).

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních činila za první čtvrtletí letošního roku 3,0 nocí. Mírný rozdíl byl patrný mezi délkou pobytu domácích a zahraničních hostů - rezidenti strávili v průměru 2,9 nocí, cizinci se ubytovali na 3,1 nocí. Návštěvníci z Ruské federace preferovali delší pobyty, v průměru na 5,1 nocí. Podobně nadprůměrně dlouho byli ubytováni i hosté z Nizozemska (3,9 nocí) a Německa (3,6 nocí).

V lázeňských zařízeních dosáhl počet přenocování hostů celkem 1,1 milionu, což bylo meziročně o 11,7 % méně. Tento pokles byl zapříčiněn úbytkem domácí klientely o 26,1 %. Počet nocí domácích hostů se snižuje již osm čtvrtletí v řadě. Zahraniční hosté si v 1. čtvrtletí drželi stoupající tendenci a v lázních strávili o 2,1 % více nocí než v loňském roce. Zatímco všech hostů do lázeňských ubytovacích zařízení přijelo o 3,2 % více, počet rezidentů se snížil o 2,8 %. V Karlovarském kraji, který trvale vykazuje více než polovinu z celkové návštěvnosti lázeňských zařízení, se počet domácích hostů snížil o 9,7 % a jejich počet nocí dokonce o 23,9 %.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Bou šková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 26. 4. 2013
Termín ukončení zpracování: 30. 4. 2013
Navazující datová sada: Údaje za jednotlivá čtvrtletí od roku 2000 jsou k dispozici v časových řadách na:
/csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 8. 2013
Údaje za 1. čtvrtletí 2013 jsou předběžné; definitivní údaje za všechny čtvrtletí roku 2013 budou známy nejpozději v dubnu 2014.  • ccru050913.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz