Cestovní ruch - 1. čtvrtletí 2023

Návštěvnost ubytovacích zařízení se pozvolna zvyšovala

10.05.2023
Kód: 020026-23
 

V prvním čtvrtletí letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo celkem 3,8 milionu hostů, z toho domácích hostů bylo 2,1 milionu a ze zahraničí se ubytovalo 1,7 milionu osob. Počet přenocování dosáhl necelých 10 milionů nocí a meziročně se zvýšil o čtvrtinu.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 9,9 milionu nocí, což bylo o 26,4 % více než ve stejném období loňského roku. Mírně převažovali domácí hosté, jejichž počet přenocování o 5 % přesáhl výsledky z 1. čtvrtletí 2019 před pandemií.

„Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období 3,8 milionu hostů, což bylo o třetinu více než v loňském roce. Počet zahraničních návštěvníků se zvýšil bezmála o 90 % a také domácích hostů se ubytovalo více než loni,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Hotely zaznamenaly zvýšení celkové návštěvnosti na 2,9 milionu příjezdů (o 43,4 %). V penzionech se ubytovalo přes půl milionu hostů (+10 %) a podíl ostatních ubytovacích zařízení na celku činil jednu desetinu. Mezi nejnavštěvovanější kraje patřily v 1. čtvrtletí kromě Prahy a Karlovarského kraje také kraj Královéhradecký a Liberecký. V těchto regionech s charakteristickým horským cestovním ruchem se meziročně snížila návštěvnost domácí klientely. Počty příjezdů v obou krajích klesly o více než 5 % a počet přenocování o 7 % v případě Královéhradecka, o 8,5 % na Liberecku. Také na střední a východní Moravě ubylo ubytovaných rezidentů.

„Návštěvnost se po kovidové krizi pozvolna zvyšovala, ale v porovnání s rokem 2019 nebyla ještě na stejné úrovni. Provozovatelům stále chyběla pětina zahraniční klientely, která do Česka před krizí jezdila,“ sdělil Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Zahraničních hostů (podle státního občanství) se nejvíce ubytovalo jako obvykle z Německa. Němci stále tvořili čtvrtinu zahraniční klientely ve sledovaných ubytovacích zařízeních (438 tisíc příjezdů, index 188,3 %). Druhou nejpočetnější skupinou byli návštěvníci ze Slovenska (154 tisíc, index 158,8 %) a na třetím místě se umístili hosté z Polska (133 tisíc příjezdů, index 170,5 %). Na dalších příčkách se umístili občané ze Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a z Itálie.

***

Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování hradili sami. Vzhledem k válečnému konfliktu na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 _____________________
Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 21. 4. 2023
Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2023
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 8. 8. 2023

 • ccru051023.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Vyjádření Marie Bouškové, ředitelky odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz