Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2014

Méně hostů z Ruska, více z Německa

07.08.2014
Kód: 020026-14
 
Ve druhém čtvrtletí 2014 se zvýšil počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně o 1,8 % a počet přenocování o 0,4 %. Domácích návštěvníků ubylo o 0,1 %, ale počet zahraničních se zvýšil o 3,4 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí roku 2014 celkem 10,5 milionu nocí, což bylo o 0,4 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet přenocování nerezidentů se zvýšil o 1,4 %, domácí hosté naopak strávili v ubytovacích zařízeních o 0,9 % méně nocí. Zatímco v hotelech se počet nocí průměrně zvýšil o 3,5 %, penziony zaznamenaly meziroční pokles o 4,2 %. Kromě hotelů vykázaly meziroční nárůst přenocování také kempy (o 1,9 %) díky příznivému počasí. Z pohledu regionů se dařilo především Pardubickému kraji (+13,8 %), Moravskoslezskému (+7,9 %) či Jihomoravskému kraji (+7,3 %). Naopak v pěti krajích se počet nocí meziročně snížil, např. v Hlavním městě Praze o 2,6 %.

Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období celkem 4,0 milionu hostů, což meziročně představovalo zvýšení o 1,8 %. Domácích hostů mírně ubylo (o 0,1 %), ale počet zahraničních turistů se meziročně zvýšil o 3,4 %. Hosté preferovali ubytování především v hotelích. Jejich návštěvnost se meziročně zvýšila o 5,4 % na 3,1 milionu příjezdů. Návštěvnost penzionů meziročně klesla o 4,4 %, naopak kempy přivítaly o 3,2 % více hostů než loni. Regionálně přibylo hostů v 9 ze 14 krajů České republiky. Nejvíce tomu bylo v Pardubickém kraji (o 14,5 %) a také na Královéhradecku (o 12,5 %). Menší návštěvnost než loni vykázala ubytovací zařízení v pěti krajích. Největší pokles zaznamenalo Zlínsko (o 3,7 %) a Olomoucko (o 1,5 %).

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo tradičně z Německa. Němci tvořili 19,3 % zahraniční klientely sledovaných ubytovacích zařízení, v porovnání se stejným obdobím minulého roku se jejich počet zvýšil o 10,5 %. Naopak druhá nejpočetnější skupina zahraničních hostů – turisté z Ruské federace – zaznamenala meziroční pokles o 14,1 %, což představovalo úbytek 30,2 tisíc hostů. Nejvýrazněji se tento pokles projevil v návštěvnosti Prahy, kde ubylo 23,2 tisíc hostů z Ruska. Na třetím místě se v počtu hostů umístilo Slovensko (133 tisíc příjezdů, meziroční nárůst o 13,1 %). Také Rakušanů a hostů z Číny přijelo více než loni (o 14,4 %, resp. o 22,0 %). Z deseti nejčastějších zdrojových destinací ubytovací statistiky vykázaly pokles počtu příjezdů vedle Ruské federace také Francie a Itálie.

Pokoje v hotelech a penzionech byly využity ze 47,4 %, což bylo o 4,0 p.b. více než ve stejném období předchozího roku. Pětihvězdičkové hotely dosáhly nejvyššího využití pokojů ze všech kategorií hotelů (71,0 %), což představovalo zvýšení o 3,3 p.b. Ve čtyřhvězdičkových hotelech se využití pokojů také zvýšilo, o 4,8 p.b. na 63,2 %.

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních činila za druhé čtvrtletí letošního roku 2,6 nocí. Mírný rozdíl byl patrný mezi délkou pobytu domácích a zahraničních hostů - rezidenti realizovali v průměru 2,5 nocí, cizinci se ubytovali na 2,7 nocí.


Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních .
Termín ukončení sběru dat: 25. 7. 2014
Termín ukončení zpracování: 30. 7. 2014
Navazující datová sada: /csu/czso/cru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 11. 2014  • ccru080714.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
  • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
  • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz