Cestovní ruch - 2. čtvrtletí 2020

Očekávaný propad návštěvnosti se potvrdil

07.08.2020
Kód: 020026-20
 

Ve druhém čtvrtletí 2020 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 82,9 % a počet přenocování poklesl o 81,7 %. Propad návštěvnosti v dubnu dosáhl 98,9 %, v květnu 94,1 % a výsledky za červen hovoří o poklesu počtu ubytovaných hostů o 60,8 %.

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních dosáhl ve 2. čtvrtletí letošního roku 2,6 milionu nocí, což bylo o 81,7 % méně než ve stejném období loňského roku. V absolutním vyjádření došlo k poklesu o 11,5 milionu nocí. Domácí klientela snížila počet přenocování na jednu třetinu (o 66,7 %) a počet přenocování zahraničního hostů se snížil o 96,2 %.

Ve druhém čtvrtletí se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 988 tisíc hostů, což meziročně představovalo snížení o 82,9 %. Oproti stejnému období loňského roku to byl pokles o 4,8 milionu hostů. Zákaz cestování, uzavření hranic, ale i samotných ubytovacích zařízení znamenal úbytek domácích hostů na úroveň 30,4 % loňského výsledku. Ještě výrazněji se omezení projevila u zahraniční klientely, cizinců se ubytovalo pouze 4,3 % v porovnání se stejným obdobím 2019.

Nejpostiženějším regionem z hlediska propadu návštěvnosti v souvislosti s koronavirovou krizí byla Praha. Pokles počtu ubytovaných v Praze činil 93,6 % a počet přenocování se snížil o 94,9 %. Více než jeden milion nocí chybělo také ubytovatelům v Karlovarském kraji. Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení poklesla plošně ve všech krajích.

Omezení mezinárodního pohybu osob ovlivnilo příjezdový cestovní ruch a dotklo se všech zdrojových zahraničních trhů. U všech sledovaných zemí, kromě Slovenska, došlo k více než 90% poklesu příjezdů i přenocování. Pokles návštěvnosti ze Slovenska byl o 84,1 %. V Česku se ubytovalo např. 50 tisíc Němců, tedy o 91,2 % méně než loni.

Koronavirová krize dopadla také na lázeňská ubytovací zařízení. Lázně byly v dubnu uzavřeny a postupně se otevíraly v průběhu května. Výsledky za celé 2. čtvrtletí hovoří o čtvrtinové návštěvnosti, kterou ale tvořila převážně domácí klientela. V lázních se ubytovalo celkem 57 tisíc hostů, z toho bylo 51 tisíc Čechů. Meziročně se snížil počet rezidentů o 61,5 %, nerezidentů ubylo o 94,1 %.
 

***
 

Výsledky za 2. čtvrtletí 2020 byly sestaveny standardně na základě zpracování měsíčního výkazu CR 1-12 a čtvrtletního výkazu CR 2-04. Děkujeme všem respondentům, kteří nám data poskytli, přestože řada z nich čelila dopadům mimořádných opatření, a ČSÚ tak mohl zpracovat výsledky v plném rozsahu.

 

_____________________

Poznámky
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274 052 935, e-mail: marie.bouskova@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a služeb, tel. 274 052 096, e-mail: pavel.vancura@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé zjišťování ČSÚ v hromadných ubytovacích zařízeních.
Termín ukončení sběru dat: 22. 7. 2020
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2020
Navazující datová sada: https://www.czso.cz/csu/czso/cestovni_ruch
Termín zveřejnění další RI: 9. 11. 2020

 

 • ccru080720.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Hosté (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 2 Přenocování (kategorie ubytovacích zařízení, absolutně, indexy)
 • Tab. 3 Hosté (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 4 Přenocování (kraje ČR, absolutně, indexy)
 • Tab. 5 Hosté, přenocování (nerezidenti podle zemí, absolutně, indexy)
 • Graf 1 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních (meziroční změna)
 • Graf 2 Počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních
 • Tiskové sdělení: Očekávaný propad návštěvnosti se potvrdil
 • Vyjádření Pavla Vančury, vedoucího oddělení statistiky cestovního ruchu a služeb ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 07.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz