Sčítání lidu, domů a bytů 

 
údaje v územní struktuře k 26. 3. 2011, podle trvalého pobytu
  1970 1980 1991 2001 2011
Obyvatelstvo celkem 1 140 795 1 182 186 1 214 174 1 169 106 1 235 958
z toho ekonomicky aktivní 612 646 634 818 648 993 635 105 606 020
Domy celkem 75 374 77 827 83 267 88 200 99 949

Data

Metodika