Zemědělství 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 6 408 6 536 6 249 5 656 5 683
              - sklizeň (t) 43 190 44 653 38 479 30 878
Stav skotu v ks (k 1. 4.) . . . . .