Zemědělství 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 6 536 6 249 5 656 5 683 5 085
              - sklizeň (t) 44 653 38 479 30 878 33 662
Stav skotu v ks (k 1. 4.) . . . . .