Zemědělství 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 5 656 5 683 5 085 5 247 5 583
              - sklizeň (t) 30 878 33 662 31 369 34 191
Stav skotu v ks (k 1. 4.) . . . . .