Zemědělství 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 6 249 5 656 5 683 5 085 5 247
              - sklizeň (t) 38 479 30 878 33 662 31 369 34 191
Stav skotu v ks (k 1. 4.) . . . . .