Zemědělství 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 6 781 6 408 6 536 6 249 5 656
              - sklizeň (t) 45 947 43 190 44 653 38 479 30 878
Stav skotu v ks (k 1. 4.) . . . . .