Zemědělství 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Obiloviny - osevní plochy v ha (k 31. 5.) 7 039 6 813 6 781 6 408 6 536
              - sklizeň (t) 34 195 39 589 45 947 43 190 44 653
Stav skotu v ks (k 1. 4.) . . . . .