Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet domácností 578 702 583 254 589 371 594 905 598 580
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
247 144 252 588 258 509 261 027 276 812
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
205 793 209 929 214 296 215 976 228 442