Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet domácností 572 060 573 148 578 702 583 254 589 371
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
234 828 231 084 247 144 252 588 258 509
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
195 769 194 638 205 793 209 929 214 296