Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet domácností 583 254 589 371 594 905 598 580 591 918
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
252 588 258 509 261 027 276 812 306 455
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
209 929 214 296 215 976 228 442 251 033