Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet domácností 573 148 578 702 583 254 589 371 594 905
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
231 084 247 144 252 588 258 509 261 027
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
194 638 205 793 209 929 214 296 215 976