Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Počet domácností 589 371 594 905 598 580 591 918 607 280
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
258 509 261 027 276 812 306 455 332 696
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
214 296 215 976 228 442 251 033 270 657