Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet domácností 561 952 572 060 573 148 578 702 583 254
Peněžní příjmy hrubé
(Kč/osoba/rok)
232 130 234 828 231 084 247 144 252 588
Peněžní příjmy čisté
(Kč/osoba/rok)
193 993 195 769 194 638 205 793 209 929