Zemědělská statistika

 

Pro odevzdání vyplněných výkazů je možno využít nejen telefonický či e-mailový kontakt na příslušnou pracovnici, ale také vyplnitelné PDF výkazy a internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla k pořízení dat v této aplikaci budou zpravodajským jednotkám zaslána společně s Oznámením o zpravodajské povinnosti.

Přehled výkazů zasílaných oddělením terénních zjišťování KS ČSÚ v hl. m. Praze v roce 2022:

Značka Název výkazu Termín odevzdání Kontakt
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat   8. duben 2022 Eva Zelená
tel.: 731 439 289
e-mail: eva.zelena@czso.cz
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin   1. prosinec 2022
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin   1. červen 2022
Zem 3-01 Roční výkaz o chovu drůbeže   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem V6 Odhady sklizně zemědělských plodin - červen  do 13. června 2022


 
Zem V7 Odhady sklizně zemědělských plodin - červenec do 18. července 2022
Zem V8 Odhady sklizně zemědělských plodin - srpen do 16. srpna 2022
Zem V9 Odhady sklizně zemědělských plodin - září do 16. září 2022

Odvětví zemědělské statistiky má v našich zemích dlouholetou tradici. V současnosti zemědělská statistika podává svým pravidelným zjišťováním informace o situaci v živočišné výrobě a prodeji rostlinných výrobků s maximálně půlroční periodicitou. Ročně je sledována sklizeň zemědělských plodin, soupis hospodářského zvířectva a plochy osevů, které jsou podkladem měsíčních a ročních odhadů sklizní. Současná zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona o č. 89/1995Sb., o státní statistické službě, v platném znění.