Zemědělská statistika

 

Pro odevzdání vyplněných výkazů je možno využít nejen telefonický či e-mailový kontakt na příslušnou pracovnici, ale také vyplnitelné PDF výkazy a internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla k pořízení dat v této aplikaci budou zpravodajským jednotkám zaslána společně s Oznámením o zpravodajské povinnosti.

Přehled výkazů zasílaných oddělením terénních zjišťování KS ČSÚ v hl. m. Praze v roce 2023:

Značka Název výkazu Termín odevzdání Kontakt
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat   8. duben 2022 Eva Zelená
tel.: 731 439 289
e-mail: eva.zelena@czso.cz
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin   1. prosinec 2023
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin   1. červen 2023
Zem 3-01 Roční výkaz o chovu drůbeže   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem V6 Odhady sklizně zemědělských plodin - červen  do 12. června 2023


 
Zem V7 Odhady sklizně zemědělských plodin - červenec do 17. července 2023
Zem V8 Odhady sklizně zemědělských plodin - srpen do 16. srpna 2023
Zem V9 Odhady sklizně zemědělských plodin - září do 2. října 2023

Zemědělská statistika má v našich zemích dlouholetou tradici, časové řady základních ukazatelů sahají až do roku 1921. Statistika živočišné výroby zahrnuje informace o stavech zvířat, výrobě masa, mléka, vajec a ukazatelích užitkovosti a reprodukce zvířat. Základem statistiky rostlinné výroby jsou informace o rozloze obhospodařované zemědělské půdy, osevních plochách a sklizních jednotlivých zemědělských plodin. Většina údajů je zajištována statistickými šetřeními, v posledních letech se daří za účelem snižování administrativní zátěže respondentů nahrazovat některá šetření anebo jejich části administrativními zdroji dat.