Zemědělská statistika

 

Odvětví zemědělské statistiky má v našich zemích dlouholetou tradici. V současnosti zemědělská statistika podává svým pravidelným zjišťováním informace o situaci v živočišné výrobě a prodeji rostlinných výrobků s maximálně půlroční periodicitou. Ročně je sledována sklizeň zemědělských plodin, soupis hospodářského zvířectva a plochy osevů, které jsou podkladem měsíčních a ročních odhadů sklizní. Současná zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona o č. 89/1995Sb., o státní statistické službě, v platném znění.

Pro odevzdání vyplněných výkazů je možno využít nejen telefonický či e-mailový kontakt na příslušnou pracovnici, ale také vyplnitelné PDF výkazy a internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla k pořízení dat v této aplikaci budou zpravodajským jednotkám zaslána společně s Oznámením o zpravodajské povinnosti.

Přehled výkazů zasílaných oddělením terénních zjišťování KS ČSÚ v hl. m. Praze v roce 2017:

Značka Název výkazu Termín odevzdání Kontakt
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat   7. duben 2017   Bc. Kateřina Vichová
tel.: 274 052 209, 605 204 241
e-mail: katerina.vichova@czso.cz
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin   1. prosinec 2017  
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin   2. červen 2017  
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat   8. srpen 2017 a 8. leden 2018  
Zem V 6 až 9 Odhady sklizně zemědělských plodin   Zem V 6 do 9. června 2017
Zem V 7 do 14. července 2017
Zem V 8 do 15. srpna 2017
Zem V 9 do 15. září 2017  

 

Další informace: