Zemědělská statistika

 

Odvětví zemědělské statistiky má v našich zemích dlouholetou tradici. V současnosti zemědělská statistika podává svým pravidelným zjišťováním informace o situaci v živočišné výrobě a prodeji rostlinných výrobků s maximálně půlroční periodicitou. Ročně je sledována sklizeň zemědělských plodin, soupis hospodářského zvířectva a plochy osevů, které jsou podkladem měsíčních a ročních odhadů sklizní. Současná zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona o č. 89/1995Sb., o státní statistické službě, v platném znění.

Pro odevzdání vyplněných výkazů je možno využít nejen telefonický či e-mailový kontakt na příslušnou pracovnici, ale také vyplnitelné PDF výkazy a internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla k pořízení dat v této aplikaci budou zpravodajským jednotkám zaslána společně s Oznámením o zpravodajské povinnosti.

Přehled výkazů zasílaných oddělením terénních zjišťování KS ČSÚ v hl. m. Praze v roce 2020:

Značka Název výkazu Termín odevzdání Kontakt
Zem 1-01 Soupis hospodářských zvířat   8. duben 2020 Mgr. Kateřina Vichová
tel.: 274 052 209, 605 204 241
e-mail: katerina.vichova@czso.cz
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin   1. prosinec 2020
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin   1. červen 2020
Zem 3-01 Roční výkaz o chovu drůbeže   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat   8. kalendářní den po skončení sledovaného období  
Zem V6 Odhady sklizně zemědělských plodin - červen  Zem V 6 do 11. června 2020


 
Zem V7 Odhady sklizně zemědělských plodin - červenec Zem V 7 do 16. července 2020
Zem V8 Odhady sklizně zemědělských plodin - srpen Zem V 8 do 17. srpna 2020
Zem V9 Odhady sklizně zemědělských plodin - září Zem V 9 do 16. září 2020

 

Další informace:

Na podzim proběhne v souladu s legislativními předpisy Integrované šetření v zemědělství 2020.