HDP, regionální účty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,9 104,4 105,4 102,7 93,5
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
1 285 249 1 366 020 1 479 057 1 580 995 1 535 399
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
1 009 835 1 061 767 1 136 744 1 201 993 1 156 808