HDP, regionální účty 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,4 99,7 100,5 102,3 104,6
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
1 003 742 1 004 400 1 011 319 1 044 120 1 112 788
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
810 814 807 594 812 460 834 578 881 411