HDP, regionální účty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
106,7 102,9 104,4 105,4 101,7
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
1 231 287 1 285 249 1 366 020 1 479 057 1 566 024
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
975 271 1 009 835 1 061 767 1 136 744 1 190 611