HDP, regionální účty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
105,4 102,7 95,1 107,3 102,3
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
1 479 383 1 581 315 1 556 903 1 717 218 1 926 323
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
1 136 994 1 202 237 1 173 010 1 294 631 1 453 579