HDP, regionální účty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
104,4 105,4 102,7 95,1 104,8
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
1 366 020 1 479 383 1 581 315 1 556 903 1 677 194
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
1 061 767 1 136 994 1 202 237 1 173 010 1 264 456