HDP, regionální účty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
102,3 109,8 102,1 104,7 103,9
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
1 044 120 1 157 950 1 200 554 1 283 415 1 374 989
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
834 578 917 183 943 289 997 560 1 056 761