HDP, regionální účty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
(předchozí rok = 100)
99,7 100,5 102,3 109,8 101,0
Hrubý domácí produkt celkem
(mil. Kč)
1 004 400 1 011 319 1 044 120 1 157 950 1 193 240
Hrubý domácí produkt
na 1 obyvatele (Kč)
807 594 812 460 834 578 917 183 937 542