Energetika

 

Přehled výkazů pro rok 2020

Akronym
Výkaz
Termíny předložení výkazu
Metodik
EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv 28.2.2020 Dobroslava Jelínková
Tel.: 274 054 291
dobroslava.jelinkova@czso.cz
EP 7-01 Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv 21.2.2020 Iveta Znamenáčková
Tel.: 274 052 374
iveta.znamenackova@czso.cz
EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv 21.2.2020 Iveta Znamenáčková
Tel.: 274 052 374
iveta.znamenackova@czso.cz
EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků 28.2.2020 Irena Píchová
Tel.: 274 052 153
irena.pichova@czso.cz
EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie 28.2.2020 Irena Schwarzová
Tel.: 274 054 358
irena.schwarzova@czso.cz
EPS 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty 18. kalendářní den po sledovaném období Hana Pátková
Tel.: 274 052 569
hana.patkova@czso.cz
EPR 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů 18. kalendářní den po sledovaném období Hana Pátková
Tel.: 274 052 569
hana.patkova@czso.cz