Energetika

 

Přehled výkazů pro rok 2024

Akronym
Výkaz
Termín odevzdání vyplněného výkazu
Pro více informací kontaktujte:
EP 5-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv 28.2.2024

Dobroslava Jelínková
Tel.: 274 054 291
dobroslava.jelinkova@czso.cz

EP 6-01 Roční výkaz o dodávce elektrické energie a zemního plynu 30.8.2024

 
Ing. Radka Lusková, MBA
Tel.: 274 052 235
radka.luskova@czso.cz

EP 7-01

Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv 23.2.2024 Iveta Znamenáčková
Tel.: 274 052 374
iveta.znamenackova@czso.cz
EP 8-01 Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv 23.2.2024 Iveta Znamenáčková
Tel.: 274 052 374
iveta.znamenackova@czso.cz
EP 9-01 Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků 28.2.2024 Irena Píchová
Tel.: 274 052 153, 704 645 860
irena.pichova@czso.cz
EP 10-01 Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie 29.2.2024 Irena Schwarzová
Tel.: 274 054 358
irena.schwarzova@czso.cz
EPS 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty 18. kalendářní den po sledovaném období Markéta Korbová
Tel.: 274 052 504
marketa.korbova@czso.cz
EPR 1-12 Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů 18. kalendářní den po sledovaném období Markéta Korbová
Tel.: 274 052 504
marketa.korbova@czso.cz

Pro vyplnění uvedených výkazů je možné využít on-line aplikaci DANTEWEB.

Výkaz je možné odevzdat i jako vyplněný PDF formulář, který je ke stažení na adrese Výkazy podle IČO po zadání IČO. Vyplněný PDF soubor respondenti zašlou na e-mail epv-pha@czso.cz.