Území, sídelní struktura

 

  1961 1980 1991 2001 2022
Počet obcí 57 1 1 1 1
Podíl obcí do 199 obyvatel (%) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Podíl zemědělské půdy (%) . . 43,3 42,7 39,2
Údaje jsou přepočteny na současné území kraje.

Data

Grafy, kartogramy