Vzdělávání 

 

  2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Děti v mateřských školách 40 405 41 637 42 371 42 711 43 147
Žáci v základních školách 83 241 88 184 93 298 98 126 102 077
Žáci ve středních školách 62 309 61 189 61 598 63 262 64 060
Studenti vysokých škol1) 46 146 43 103 40 462 38 171 36 461
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji