Vzdělávání 

 
  2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Děti v mateřských školách 37 078 38 457 40 405 41 637 42 371
Žáci základních škol 76 189 79 310 83 241 88 184 93 298
Žáci středních škol 67 213 64 389 62 309 61 189 61 598
Studenti vysokých škol 123 968 120 037 115 314 109 714 102 518