Vzdělávání 

 

  2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
Děti v mateřských školách 43 288 43 260 42 578 42 580 43 510
Žáci v základních školách 105 887 108 638 110 975 112 089 121 401
Žáci ve středních školách 65 022 66 762 68 651 71 376 73 984
Studenti vysokých škol1) 35 024 34 257 35 535 36 418 36 220
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji