Vzdělávání 

 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Děti v mateřských školách 41 637 42 371 42 711 43 147 43 288
Žáci v základních školách 88 184 93 298 98 126 102 077 105 887
Žáci ve středních školách 61 189 61 598 63 262 64 060 65 022
Studenti vysokých škol1) 43 138 40 507 38 210 36 457 34 583
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji