Vzdělávání 

 

  2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Děti v mateřských školách 42 711 43 147 43 288 43 260 42 578
Žáci v základních školách 98 126 102 077 105 887 108 638 110 975
Žáci ve středních školách 63 262 64 060 65 022 66 762 68 651
Studenti vysokých škol1) 38 276 36 510 34 970 34 200 35 562
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji