Vzdělávání 

 

  2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022
Děti v mateřských školách 43 147 43 288 43 260 42 578 42 580
Žáci v základních školách 102 077 105 887 108 638 110 975 112 089
Žáci ve středních školách 64 060 65 022 66 762 68 651 71 376
Studenti vysokých škol1) 36 541 35 004 34 243 35 532 36 458
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji