Vzdělávání 

 

  2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Děti v mateřských školách 38 457 40 405 41 637 42 371 42 711
Žáci v základních školách 79 310 83 241 88 184 93 298 98 126
Žáci ve středních školách 64 389 62 309 61 189 61 598 63 262
Studenti vysokých škol1) 48 302 46 126 43 089 40 457 38 184
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji