Vzdělávání 

 

  2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
Děti v mateřských školách 42 371 42 711 43 147 43 288 43 260
Žáci v základních školách 93 298 98 126 102 077 105 887 108 638
Žáci ve středních školách 61 598 63 262 64 060 65 022 66 762
Studenti vysokých škol1) 40 536 38 236 36 473 34 581 33 920
1) studenti veřejných a soukromých vysokých škol s trvalým bydlištěm v kraji