Region soudržnosti

 

Území regionu soudržnosti NUTS 2 Praha je shodné s územím kraje Hlavní město Praha.