Cizinci 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Cizinci celkem (k 31. 12.) 205 595 210 483 228 532 236 229 345 307
z toho muži 111 096 114 800 125 045 128 288 169 294
z toho státní občanství
země EU
69 132 73 338 73 853 66 229 67 818