Cizinci 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Cizinci celkem (k 31. 12.) 171 408 184 264 195 068 205 595 210 483
z toho muži 92 636 99 030 105 017 111 096 114 800
z toho státní občanství
země EU
57 014 61 182 65 129 69 132 73 338