Cizinci 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Cizinci celkem (k 31. 12.) 166 332 171 408 184 264 195 068 205 595
z toho muži 90 292 92 636 99 030 105 017 111 096
z toho státní občanství
země EU
53 384 57 014 61 182 65 129 69 132