Cizinci 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Cizinci celkem (k 31. 12.) 161 006 166 332 171 408 184 264 195 068
z toho muži 87 932 90 292 92 636 99 030 105 017
z toho státní občanství
země EU
49 572 53 384 57 014 61 182 65 129