Cizinci 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Cizinci celkem (k 31. 12.) 160 783 162 715 161 006 166 332 171 408
z toho muži 90 002 89 715 87 932 90 292 92 636
z toho státní občanství
země EU
42 662 45 235 49 572 53 384 57 014