Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika a kraje - 2011

 
Kód: e-15000-13
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz


Zveřejněno dne: 22.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.