Kultura

 

Přehled výkazů pro rok 2023

 

Zkratka
Výkaz
Termín odevzdání vyplněného výkazu
Pro více informací kontaktujte:
Kult 6-01 Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání za rok 2022 29. 4. 2023

Jana Fránková
Tel.: 274 052 539, jana.frankova@czso.cz


Helena Bachtíková
Tel.: 274 052 302, helena.bachtikova@czso.cz


Pro vyplnění uvedených výkazů je možné využít on-line aplikaci DANTEWEB.

Výkaz je možné odevzdat i jako vyplněný PDF formulář, který je ke stažení na adrese Výkazy podle IČO po zadání IČO. Vyplněný PDF soubor respondenti zašlou na e-mail epv-pha@czso.cz.