Mzdy, náklady práce 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
32 821 33 292 32 706 33 461 33 852
poznámka: údaj za rok 2015 je předběžný