Mzdy, náklady práce 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
32 321 33 256 34 354 35 650 37 399
poznámka: údaj za rok 2017 je předběžný