Mzdy, náklady práce 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
32 694 33 320 32 321 33 256 34 315
poznámka: údaj za rok 2015 je předběžný