Mzdy, náklady práce 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
33 320 32 321 33 256 34 354 34 940
poznámka: údaj za rok 2016 je předběžný