Mzdy, náklady práce 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrná hrubá měsíční mzda
zaměstnance (přepočteného
na plnou pracovní dobu) podle
místa pracoviště v Kč 
35 739 37 689 40 150 43 062 43 847
poznámka: ze čtvrtletního zjišťování, údaj za rok 2020 je předběžný