Mimořádná šetření

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají na významu mimořádná statistická šetření. Dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné. Jsou prováděna jak pracovníky ČSÚ, tak i externími tazateli. Tazatelé jsou povinni se vždy prokázat služebním průkazem ČSÚ nebo pověřením (průkazem) tazatele spolu s občanským průkazem a jsou vázáni slibem mlčenlivosti.