Doprava 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
84 84 84 84 79
Osobní automobily (k 31. 12.) 919 835 946 244 955 415 950 587
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
1 180,7 1 192,9 728,8 663,8