Doprava 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
84 84 84 79 80
Osobní automobily (k 31. 12.) 946 244 955 415 950 587 989 886
Přeprava cestujících městskou
hromadnou dopravou (mil. osob)
1 192,9 728,8 663,8 908,6