Doprava 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
83 84 84 84 84
Osobní automobily (k 31. 12.) 701 890 723 031 786 769 830 304 881 618
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
244 241 241 236 236