Doprava 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
83 83 84 84 84
Osobní automobily (k 31. 12.) 696 457 701 890 723 031 786 769 830 304
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
248 244 241 241 236