Doprava 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
84 84 84 84 84
Osobní automobily (k 31. 12.) 830 304 881 618 919 835 946 244 955 415
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
236 236 245 244 243