Doprava 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
83 83 83 84 84
Osobní automobily (k 31. 12.) 670 074 696 457 701 890 723 031 786 769
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
248 248 244 241 241