Doprava 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
84 84 84 84 84
Osobní automobily (k 31. 12.) 786 769 830 304 881 618 919 835 946 244
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
241 236 236 245 244