Doprava 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Délka silnic a dálnic (km)
(k 1. 1. následujícího roku)
84 84 84 84 84
Osobní automobily (k 31. 12.) 723 031 786 769 830 304 881 618 919 835
Provozní délka železničních tratí
(km) (k 31. 12.)
241 241 236 236 245