Aplikace Census Hub na stránkách Eurostatu

 

Census Hub je nástroj na publikování výsledků sčítání lidu 2011. Je výsledkem spolupráce národních statistických úřadů s cílem poskytnout uživatelům na jednom místě mezinárodně srovnatelná data ze všech zemí Evropské Unie, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska.

Evropský statistický systém poskytuje online aplikaci, která je dostupná z:
https://ec.europa.eu/CensusHub2/query.do?step=selectHyperCube&qhc=false.
Prostřednictvím této aplikace si uživatel specifikuje strukturu požadovaného datového výstupu.

Proti statickým předem připraveným tabulkám nabízí aplikace Census Hub uživateli možnost definovat si vlastní výstupy – a to jak jejich obsah, tak územní úroveň. Zdrojem dat jsou tzv. „kostky“ - metodicky srovnatelná agregovaná data za osoby, byty a domácnosti, v žádném případě se nejedná o mikrodata.

Výsledky je možné exportovat ve formátech XLS, CSV nebo SDMX.

Rozsah definovaných i exportovaných dat je z praktických důvodů (rychlost výběru dat a přijatelná velikost vytvořených tabulek) omezen na 100 000 údajů. Ze stejných důvodů aplikace částečně omezuje i možnosti kombinací jednotlivých dimenzí. Při definování očekávaného výstupu je třeba povinně zvolit konkrétní entitu a požadovanou územní jednotku (stát, NUTS 2 nebo NUTS 3, případně LAU 2).

Kromě údajů jsou v Census Hub k dispozici také soubory metadat za všechny státy. I tyto informace mají unifikovanou formální podobu. Zahrnují celkem 21 věcných témat, např. metodiku místa obvyklého pobytu, místa narození, státního občanství aj.