Práce a mzdy

 

Přehled výkazů pro rok 2024

 

Zkratka
Výkaz
Termín odevzdání vyplněného výkazu
Pro více informací kontaktujte:
Práce 2-04

Čtvrtletní výkaz o práci v roce 2024

 

14. dní po skončení čtvrtletí (s možností domluvit si posunutí termínu s ohledem na výplatní termín)
 

Lenka Plicová
Tel.: 274 052 018,
lenka.plicova@czso.cz

Linda Krákorová
Tel.: 274 052 217,
linda.krakorova@czso.cz

Bc. Marek Novák
Tel.: 274052442,
marek.novak@czso.cz

ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce za rok 2023 28. 3. 2024

Pavla Birkušová
Tel.: 274 054 295,
pavla.birkusova@czso.cz

Miroslava Podaná
Tel.: 274 052 467,
miroslava.podana@czso.cz

Michaela Kozáková
Tel. 274052268,
michaela.kozakova@czso.cz

Opce 1-01 Výkaz o zaměstnaneckých opcích a warrantech (pokud respondenti ve výkaze ÚNP 4-01 uvedli, že mají opční program pro zaměstnance) 30. 9. 2024 Ing. Jakub Vincenc
Tel.: 274054363,
jakub.vincenc@czso.cz

Pro vyplnění uvedených výkazů je možné využít on-line aplikaci DANTEWEB.

Výkaz je možné odevzdat i jako vyplněný PDF formulář, který je ke stažení na adrese Výkazy podle IČO po zadání IČO. Vyplněný PDF soubor respondenti zašlou na e-mail epv-pha@czso.cz.

 

Na uvedenou adresu (epv-pha@czso.cz) odevzdávají výkaz respondenti, jejichž převažující činností jsou: informační a komunikační činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví, činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti, veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče a kulturní, zábavní a rekreační činnost, zemědělství, těžba.

Respondenti z ostatních odvětví (průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, stavebnictví, velkoobchod, maloobchod, doprava a skladování a ubytování a stravování) odevzdávají výkazy Práce 2-04 kolegům z krajské správy ČSÚ v Ostravě (epv-ov@czso.cz).

 

Informace, jestli respondenti odevzdávají výkaz do Prahy nebo Ostravy, je v případě vyplnitelného PDF na úvodní straně výkazu.