Práce a mzdy

 

Přehled výkazů pro rok 2022

 

Zkratka
Výkaz
Termín odevzdání vyplněného výkazu
Pro více informací kontaktujte:
Práce 2-04 Čtvrtletní výkaz o práci za rok 2023

14. dní po skončení čtvrtletí  

Michaela Kozáková
Tel.: 274 052 268, michaela.kozakova@czso.cz

Lenka Plicová
Tel.: 274 052 018, lenka.plicova@czso.cz

Linda Krákorová
Tel.: 274 052 217, linda.krakorova@czso.cz

ÚNP 4-01 Výkaz o úplných nákladech práce za rok 2022 31. 3. 2023

Pavla Birkušová Škrábková
Tel.: 274 054 295, pavla.birkusova@czso.cz

Hana Veselá
Tel.: 274 052 301, hana.vesela@czso.cz

Miroslava Podaná
Tel.: 274 052 467, miroslava.podana@czso.cz


Pro vyplnění uvedených výkazů je možné využít on-line aplikaci DANTEWEB.

Výkaz je možné odevzdat i jako vyplněný PDF formulář, který je ke stažení na adrese Výkazy podle IČO po zadání IČO. Vyplněný PDF soubor respondenti zašlou na e-mail epv-pha@czso.cz.

 

Na uvedenou adresu (epv-pha@czso.cz) odevzdávají výkaz respondenti, jejichž převažující činností jsou: informační a komunikační činnosti, peněžnictví a pojišťovnictví, činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti, veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální péče a kulturní, zábavní a rekreační činnosti.

Respondenti z ostatních odvětví (zemědělství, těžba, průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla, zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, stavebnictví, velkoobchod, maloobchod, doprava a skladování a ubytování a stravování) odevzdávají výkazy Práce 2-04 kolegům z krajské správy ČSÚ v Ostravě (epv-ov@czso.cz).

 

Informace, jestli respondenti odevzdávají výkaz do Prahy nebo Ostravy, je v případě vyplnitelného PDF na úvodní straně výkazu.