Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Lékaři celkem 10 207 10 359 10 510 10 584
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
381 636 404 429 422 252 485 752 548 544
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,186 3,378 3,560 3,942 3,897