Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Lékaři celkem 9 418 9 663 9 909 10 060 10 201
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
266 781 292 582 300 870 351 744 368 000
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
2,623 2,651 2,823 3,120 3,098