Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Lékaři celkem 10 201 10 207 10 359 10 510 10 584
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
368 000 381 636 404 429 422 252 485 752
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,098 3,186 3,378 3,560 3,942