Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Lékaři celkem 9 663 9 909 10 060 10 201 10 207
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
292 582 300 870 351 744 368 000 381 636
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
2,651 2,823 3,120 3,098 3,186