Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Lékaři celkem 9 909 10 060 10 201 10 207
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
300 870 351 744 368 000 381 636 404 429
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
2,823 3,120 3,098 3,186 3,378