Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Lékaři celkem 10 357 10 510 10 582 10 978 11 052
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
404 429 422 252 485 752 548 544 735 541
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
3,378 3,560 3,942 3,897 3,743