Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Lékaři celkem 10 060 10 201 10 207 10 359 10 510
Nově hlášené případy dočasné pracovní
neschopnosti
351 744 368 000 381 636 404 429 422 252
Průměrné procento dočasné pracovní
neschopnosti
3,120 3,098 3,186 3,378 3,560