Zdravotnictví, pracovní neschopnost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Lékaři celkem 9 295 9 418 9 663 9 909 10 060
Nově hlášené případy pracovní
neschopnosti
282 442 266 781 292 582 300 870 351 744
Průměrné procento pracovní
neschopnosti
2,927 2,623 2,651 2,823 3,120