Věda, výzkum 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
657 659 673 656 650
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
12 395 12 540 13 637 13 580 13 854
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
22 941,4 24 689,2 26 164,7 29 442,8 32 999,5