Věda, výzkum 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
659 673 656 650 644
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
12 540 13 637 13 580 13 854 13 483
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
24 689,2 26 164,7 29 442,8 32 999,5 27 631,9