Věda, výzkum 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
668 648 680 690 752
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
15 187 16 727 16 637 17 079 26 404
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
32 033,9 36 867,9 40 114,7 43 457,7 47 396,0