Věda, výzkum 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
648 680 690 752 759
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
16 727 16 637 17 079 18 441 19 591
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
36 867,9 40 114,7 43 457,7 47 396,0 51 737,9