Věda, výzkum 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
650 644 668 648 680
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
13 854 13 483 15 187 16 727 16 637
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
32 999,5 27 631,9 32 033,9 36 867,9 40 114,7