Věda, výzkum 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
656 650 644 668 648
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
13 580 13 854 13 483 15 187 16 727
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
29 442,8 32 999,5 27 631,9 32 033,9 36 867,9