Věda, výzkum 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Počet pracovišť výzkumu
a vývoje
673 656 650 644 668
Výzkumní pracovníci
(přepočtené osoby)
13 637 13 580 13 854 13 483 15 187
Výdaje na výzkum a vývoj
(mil. Kč)
26 164,7 29 442,8 32 999,5 27 631,9 32 033,9