Aktuality

Pozvánka na tiskovou konferenci Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Dovolujeme si vás pozvat na tiskovou konferenci SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021, která se uskuteční ve středu 12. srpna v 10.00 hodin v budově Českého statistického úřadu. Prezentující: Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu; Roman Knap, generální ředitel České pošty; Robert Šanda, ředitel odboru statistik obyvatelstva ČSÚ
4. srpna 2020
Senát schválil návrh Zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Ve středu 22. července Senát schválil na své schůzi návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, ve znění navrženém Poslaneckou sněmovnou. V úterý 28. července pak zákon podepsal prezident republiky. Završil se tak legislativní proces a připravovaný cenzus má již zajištěnu plnou zákonnou oporu.
4. srpna 2020
Co přinesla minulá sčítání
Článek Evy Henzlerové. První moderní sčítání z roku 1869 zachytilo na území dnešní ČR 7,565 mil. osob. Na přelomu 19. a 20. století, ve sčítání roku 1900, zde žilo již 9,374 mil. obyvatel, cenzus z roku 1910 zaznamenal 10,077 mil. obyvatel. První sčítání v samostatném Československu z roku 1921 zachytilo 10,009 mil. osob, následující cenzus z roku 1930 pak dokonce 10,674 mil. osob.
4. srpna 2020
Poslanci schválili návrh Zákona o Sčítání lidu, domů a bytů 2021
V pátek 5. června schválila Poslanecká sněmovna návrh Zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Poslanci do původního vládního návrhu zákona zařadili mezi zjišťované údaje i otázku na náboženskou víru. Zákon nyní čeká projednání v Senátu.
9. června 2020
Logo Sčítání sbírá mezinárodní ocenění
Podoba značky, logotypu a jednotného vizuálního stylu projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2021 má na svém kontě již dvě vítězství v mezinárodních soutěžích. Ocenění bylo uděleno v rámci soutěže World Logo Design Awards a World Brand Design Society Award.
3. března 2020
Století sčítání v samostatné republice
Dvě prvorepubliková sčítání navazovala na cenzy z doby Rakousko-Uherska, ale nyní kladla velký důraz na objektivnější určení národnosti obyvatel. Cenzy prováděné v době komunistické totality přinesly rozšíření zjišťovaných otázek a při zpracování výsledků se začala poprvé používat výpočetní technika. S příchodem demokracie po roce 1989 dostali respondenti větší volnost při volbě odpovědí, byly zavedeny elektronické formuláře a postupně se redukoval počet otázek.
5. prosince 2019