Kriminalita, nehody 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Registrované trestné činy 64 095 56 642 50 726 47 601 49 863
Dopravní nehody celkem 21 462 22 876 23 032 22 767 21 458
Požáry celkem 2 387 2 025 1 974 2 226 1 998