Kriminalita, nehody 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Registrované trestné činy 49 863 38 059 35 136 40 704 41 070
Dopravní nehody celkem 21 458 16 925 17 510 15 475 14 277
Požáry celkem 1 998 1 797 1 795 2 326