Kriminalita, nehody 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Registrované trestné činy 72 345 82 005 71 828 64 095 56 432
Dopravní nehody celkem 17 795 18 593 19 306 21 462 22 876
Požáry celkem 2 395 2 070 2 110 2 387 2 025