Kriminalita, nehody 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Registrované trestné činy 50 726 47 601 49 863 38 059 35 136
Dopravní nehody celkem 23 032 22 767 21 458 16 925 17 510
Požáry celkem 1 974 2 226 1 998 1 797 1 795