Kriminalita, nehody 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Registrované trestné činy 71 828 64 095 56 642 50 726 47 601
Dopravní nehody celkem 19 306 21 462 22 876 23 032 22 767
Požáry celkem 2 110 2 387 2 025 1 974 2 226