Kriminalita, nehody 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Registrované trestné činy 56 642 50 726 47 601 49 863 38 059
Dopravní nehody celkem 22 876 23 032 22 767 21 458 16 925
Požáry celkem 2 025 1 974 2 226 1 998 1 797