Kriminalita, nehody 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Registrované trestné činy 47 601 49 863 38 059 35 136 40 704
Dopravní nehody celkem 22 767 21 458 16 925 17 510 15 475
Požáry celkem 2 226 1 998 1 797 1 795 2 326