Kriminalita, nehody 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Registrované trestné činy 82 005 71 828 64 095 56 642 50 726
Dopravní nehody celkem 18 593 19 306 21 462 22 876 23 032
Požáry celkem 2 070 2 110 2 387 2 025 1 974