Obyvatelstvo podle Sčítání lidu, domů a bytů - Česká republika a kraje - 2011

 
Kód: e-07000-12
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod PDF
Metodika PDF

Tabulky
Česká republika
Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

Mapy a kartogramy
Podíl cizinců podle státního občanství JPG
Podíl obyvatel ve věku 15 a více let s úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším stupněm vzdělání JPG
Obyvatelstvo podle náboženské víry JPG
Kraje a okresy České republiky JPG

Zveřejněno dne: 15.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.