Životní prostředí 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Chráněná území
 - rozloha (ha)
2 707 2768 2 771 2 770 2 722
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
4 045 350 4 720 250 4 304 128 4 234 984
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,50 0,53 0,26
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
81 837 77 401 75 210 76 272