Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
2 481 2 680 2 664 2 665 2 665
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 825 602 1 928 703 1 443 602 1 464 314 3 794 021
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,77 1,04 0,51 0,50
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
303,9 303,5 300,7 301,3 309,2
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
75 683 77 935 76 103 76 809 78 621