Životní prostředí 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Chráněná území
 - rozloha (ha)
2 486 2 481 2 680 2 664 2 665
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 977 973 1 825 602 1 928 703 1 443 602 1 464 314
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
1,01 0,77 1,04 0,51
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
306,7 303,9 303,5 300,7 301,3
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
80 576 75 683 77 935 76 103 76 809