Životní prostředí 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Chráněná území
 - rozloha (ha)
2 664 2 665 2 665 2 664 2 664
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
1 443 602 1 464 314 3 794 021 4 243 101 5 852 846
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,58 0,60 0,47 0,50
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
300,7 301,3 309,2 311,7 311,1
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
76 103 76 809 78 621 80 103 81 053