Životní prostředí 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Chráněná území
 - rozloha (ha)
2 665 2 664 2 664 2 707 2768
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
3 794 021 4 243 101 5 852 846 4 045 350
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,47 0,50 0,52
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
78 621 80 103 81 053 81 837 77 401