Životní prostředí 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Chráněná území
 - rozloha (ha)
2 664 2 707 2768 2 771 2 770
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
5 852 846 4 045 350 4 720 250 4 304 128
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,54 0,50 0,53
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
81 053 81 837 77 401 75 210 76 272