Životní prostředí 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Chráněná území
 - rozloha (ha)
2 664 2 664 2 707 2768
Investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
4 243 101 5 852 846 4 045 350 4 720 250
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
0,47 0,53 0,49
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
80 103 81 053 81 837 77 401 75 210