Cestovní ruch 

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
856 757 797 795 787
Lůžka celkem (k 31. 12.) 92 052 87 961 91 059 91 887 90 891
Hosté 5 899 630 6 096 015 6 605 776 7 127 558 7 652 761
Přenocování 14 654 282 14 750 287 15 917 265 16 796 384 18 055 838