Cestovní ruch 

 

  2012 2013 2014 2015 2016
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
845 856 757 797 795
Lůžka celkem (k 31. 12.) 92 246 92 052 87 961 91 059 91 887
Hosté 5 726 454 5 899 630 6 096 015 6 605 776 7 127 558
Přenocování 14 443 143 14 654 282 14 750 287 15 917 265 16 796 384