Cestovní ruch 

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
797 795 787 816 817
Lůžka celkem (k 31. 12.) 91 059 91 887 90 891 93169 94 444
Hosté 6 605 776 7 127 558 7 652 761 7 892 184 8 044 324
Přenocování 15 917 265 16 796 384 18 055 838 18 249 084 18 479 653