Cestovní ruch 

 

  2014 2015 2016 2017 2018
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
757 797 795 787 816
Lůžka celkem (k 31. 12.) 87 961 91 059 91 887 90 891 93169
Hosté 6 096 015 6 605 776 7 127 558 7 652 761 7 892 184
Přenocování 14 750 287 15 917 265 16 796 384 18 055 838 18 249 084