Cestovní ruch 

 

  2016 2017 2018 2019 2020
Hromadná ubytovací zařízení
 celkem (k 31. 12.)
795 787 816 817 910
Lůžka celkem (k 31. 12.) 91 887 90 891 93169 94 444 102 118
Hosté 7 127 558 7 652 761 7 892 184 8 044 324 2 182 443
Přenocování 16 796 384 18 055 838 18 249 084 18 479 653 4 903 295