Správní obvody hlavního města Prahy

 


  • Praha se člení na 22 správních obvodů. Úřady městských částí, které jsou sídlem těchto obvodů, vykonávají přenesenou působnost státu pro ostatní městské části ve svém obvodu (např. stavební úřady).

  • Rozdělení hlavního města Prahy na 15 správních obvodů
    platné v letech 1994 - 2001
  • Data