Lesnictví 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 4 758 4 761 4 761 4 749 4 743
- jehličnaté 1 481 1 478 1 473 1 469 1 436
- listnaté 3 277 3 283 3 288 3 280 3 308
Zalesňování celkem (ha) 73 67 . . .
Těžba dřeva (m3 b. k.) 13 796 14 116 . . .