Lesnictví 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Plochy dřevin (ha) 4 758 4 758 4 758 4 761 4 761
- jehličnaté 1 481 1 481 1 481 1 478 1 473
- listnaté 3 277 3 277 3 277 3 283 3 288
Zalesňování celkem (ha) 36 58 73 67 .
Těžba dřeva (m3 b. k.) 12 300 13 257 13 796 14 116 .