Lesnictví 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Zalesňování celkem (ha) 37 36 58 73 67
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 3 260 4 897 6 237 6 980 9 493
- listnaté 6 038 7 403 7 020 6 816 4 623