Lesnictví 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 4 761 4 761 4 749 4 743 4 766
- jehličnaté 1 478 1 473 1 469 1 436 1 407
- listnaté 3 283 3 288 3 280 3 308 3 359
Zalesňování celkem (ha) 67 . . . .
Těžba dřeva (m3 b. k.) 14 116 . . . .