Lesnictví 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Plochy dřevin (ha) k 31. 12. 4 758 4 758 4 761 4 761 4 749
- jehličnaté 1 481 1 481 1 478 1 473 1 469
- listnaté 3 277 3 277 3 283 3 288 3 280
Zalesňování celkem (ha) 58 73 67 . .
Těžba dřeva (m3 b. k.) 13 257 13 796 14 116 . .