Lesnictví 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Zalesňování celkem (ha) 21 37 36 58 73
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 3 591 3 260 4 897 6 237 6 980
- listnaté 7 133 6 038 7 403 7 020 6 816