Lesnictví 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Zalesňování celkem (ha) 40 37 21 37 36
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 4 029 3 878 3 591 3 260 4 897
- listnaté 5 066 5 983 7 133 6 038 7 403