Lesnictví 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Zalesňování celkem (ha) 37 21 37 36 58
Těžba dřeva (m3 b. k.):
- jehličnaté 3 878 3 591 3 260 4 897 6 237
- listnaté 5 983 7 133 6 038 7 403 7 020