Věda a výzkum

 

Přehled výkazů pro rok 2017

 

Akronym
Výkaz
Termíny předložení výkazu
Metodik
Lic 5-01 Roční výkaz o licencích za rok 2016 16.5.2017 Květoslava Kazárová
Tel.: 274 052 120, kvetoslava.kazarova@czso.cz
Renata Ševčíková
Tel.: 274 053 164, renata.sevcikova@czso.cz
VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji za rok 2016 31.3.2017 Květoslava Kazárová
Tel.: 274 052 120, kvetoslava.kazarova@czso.cz
Renata Ševčíková
Tel.: 274 053 164, renata.sevcikova@czso.cz
TI Dotazník o inovacích 31.5.2017 Dagmar Šimonová
Tel.: 274 053 151, dagmar.simonova@czso.cz
Bc. Monika Lhotská
Tel.: 274 052 810, monika.lhotska@czso.cz