Věda a výzkum

 

Přehled výkazů pro rok 2019

 

Akronym
Výkaz
Termíny předložení výkazu
Metodik
Lic 5-01 Roční výkaz o licencích 16.5.2019 Květoslava Kazárová
Tel.: 274 052 120, kvetoslava.kazarova@czso.cz
Renata Ševčíková
Tel.: 274 053 164, renata.sevcikova@czso.cz
VTR 5-01 Roční výkaz o výzkumu a vývoji 29.3.2019 Květoslava Kazárová
Tel.: 274 052 120, kvetoslava.kazarova@czso.cz
Renata Ševčíková
Tel.: 274 053 164, renata.sevcikova@czso.cz
TI Dotazník o inovacích 31.5.2019

Dagmar Šimonová
Tel.: 274 053 151, dagmar.simonova@czso.cz