Senioři v Hlavním městě Praze - 2015

 
Kód: 330140-15
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: RNDr. Tomáš Mládek
E-mail: infoservis@czso.cz

Publikace v pdf (3,9 MB) PDF
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
1. Demografické charakteristiky populace seniorů PDF
2. Vzdělanost a ekonomická aktivita seniorů PDF
3. Domácnosti a bydlení seniorů PDF
4. Zdravotní péče PDF
5. Důchody a sociální služby PDF
6. Aktivity seniorů PDF
Tabulková část
Kartogramy

Zveřejněno dne: 30.10.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.