Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Pracovní síla (tis. osob) 668,4 678,6 697,9 715,9 723,0
v tom:
  zaměstnaní 649,6 663,3 685,9 706,8 713,6
  nezaměstnaní 18,8 15,2 12,0 9,1 9,4
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 410,3 401,4 389,6 380,8 383,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,8 2,2 1,7 1,3 1,3