Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Pracovní síla (tis. osob) 664,5 668,4 678,6 697,9 715,9
v tom:
  zaměstnaní 648,0 649,6 663,3 685,9 706,8
  nezaměstnaní 16,5 18,8 15,2 12,0 9,1
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 405,1 410,3 401,4 389,6 380,8
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,5 2,8 2,2 1,7 1,3