Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Pracovní síla (tis. osob) 668,5 670,4 664,5 668,4 678,6
v tom:
  zaměstnaní 647,6 649,4 648,0 649,6 663,3
  nezaměstnaní 20,9 21,0 16,5 18,8 15,2
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 410,7 407,5 405,1 410,3 401,4
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,1 3,1 2,5 2,8 2,2