Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Pracovní síla (tis. osob) 658,9 668,5 670,4 664,5 668,4
v tom:
  zaměstnaní 635,2 647,6 649,4 648,0 649,6
  nezaměstnaní 23,7 20,9 21,0 16,5 18,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 417,0 410,7 407,5 405,1 410,3
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,6 3,1 3,1 2,5 2,8