Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Pracovní síla (tis. osob) 678,6 697,9 715,9 723,0 717,3
v tom:
  zaměstnaní 663,3 685,9 706,8 713,6 701,1
  nezaměstnaní 15,2 12,0 9,1 9,4 16,3
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 401,4 389,6 380,8 383,0 398,0
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 2,2 1,7 1,3 1,3 2,3