Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Pracovní síla (tis. osob) 697,9 715,9 723,0 717,3 727,6
v tom:
  zaměstnaní 685,9 706,8 713,6 701,1 710,9
  nezaměstnaní 12,0 9,1 9,4 16,3 16,8
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 389,6 380,8 383,0 398,0 396,2
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 1,7 1,3 1,3 2,3 2,3