Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Pracovní síla (tis. osob) 670,4 664,5 668,4 678,6 697,9
v tom:
  zaměstnaní 649,4 648,0 649,6 663,3 685,9
  nezaměstnaní 21,0 16,5 18,8 15,2 12,0
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 407,5 405,1 410,3 401,4 389,6
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 3,1 2,5 2,8 2,2 1,7