Zaměstnanost, nezaměstnanost 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Pracovní síla (tis. osob) 715,9 723,0 717,3 727,6 691,1
v tom:
  zaměstnaní 706,8 713,6 701,1 710,9 680,0
  nezaměstnaní 9,1 9,4 16,3 16,8 11,1
Ekonomicky neaktivní (tis. osob) 380,8 383,0 398,0 396,2 383,9
Obecná míra nezaměstnanosti (%) 1,3 1,3 2,3 2,3 1,6