Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Šetření cestovního ruchu probíhá v náhodně vybraných domácnostech od roku 2003. Výsledky slouží především pro účely aktivní investiční politiky státu a pro podporu zaměstnanosti v jednotlivých regionech ČR. Zvláště těch, u kterých jsou příjmy z cestovního ruchu jednou z mála možností přílivu finančních prostředků na obnovu památek, vznik nových ubytovacích kapacit, restaurací, sportovních areálů, silnic apod. Data jsou žádána především podnikateli, kteří se rozhodují podnikat v oblasti cestovního ruchu, v poslední době jsou využívána i pro analýzy srovnávající cestovní ruch s ostatními odvětvími ČR nebo v rámci EU.

Šetření je zaměřeno především na informace, do jaké země či regionu ČR v určitém období obyvatelé České republiky vycestovali, jaké měli přibližné výdaje na tyto cesty, zda využili služeb cestovní kanceláře atd.

V roce 2011 došlo k integraci výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR) do výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Cestovní ruch se šetří ve vybraných  domácnostech při druhých návštěvách spolu s VŠPS. Každá domácnost zůstává v souboru po dobu jednoho roku a údaje jsou u ní zjišťovány čtvrtletně.

Všichni tazatelé jsou vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Šetření zajišťuje krajská garantka a 23 tazatelů Oddělení terénních zjišťování.

 

Krajský garant VŠCR:

Irena Meskářová
tel.: 274 052 789 , 736 509 950
e-mail: irena.meskarova@czso.cz