Organizační struktura

 

Organizační struktura Českého statistického úřadu


Krajská správa ČSÚ v hl. m. Praze

 Oddělení informačních služeb
 Oddělení terénních zjišťování
 Oddělení zpracování demografie
 Oddělení zpracování statistiky energetiky, technického rozvoje a inovací
 Oddělení zpracování statistiky práce, ICT a životního prostředí
 Oddělení správy registrů
 Oddělení SLDB