Sociální zabezpečení 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 339 4 427 4 489 4 583 4 586
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
5 089 5 443 5 935 6 244 6 682
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
265 616 265 847 266 599 267 000 266 219
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
202 364 203 228 204 513 205 446 205 469
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 767 11 878 12 172 12 286 12 691