Sociální zabezpečení 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 583 4 586 4 852 4 633 6 423
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
6 244 6 682 7 721 8 673 11 990
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
267 000 266 219 264 873 262 990 259 444
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
205 446 205 469 204 892 203 813 201 512
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 286 12 691 13 299 14 384 15 439