Sociální zabezpečení 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 121 4 339 4 427 4 489 4 583
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
4 830 5 089 5 443 5 935 6 244
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
266 932 265 616 265 847 266 599 267 000
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
203 072 202 364 203 228 204 513 205 446
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 560 11 767 11 878 12 172 12 286