Sociální zabezpečení 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 489 4 583 4 586 4 852 4 633
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
5 935 6 244 6 682 7 721 8 673
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
266 599 267 000 266 219 264 873 262 990
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
204 513 205 446 205 469 204 892 203 813
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 172 12 286 12 691 13 299 14 384