Sociální zabezpečení 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
3 992 4 121 4 377 4 473 4 489
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
4 978 4 830 5 089 5 443 5 935
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
268 222 266 932 265 616 265 847 266 599
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
203 762 203 072 202 364 203 228 204 513
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 304 11 560 11 767 11 878 12 172