Sociální zabezpečení 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 586 4 852 4 633 6 423 6 065
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
6 682 7 721 8 673 11 990 11 183
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
266 219 264 873 262 990 259 444 255 473
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
205 469 204 892 203 813 201 512 198 010
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
12 691 13 299 14 384 15 439 16 467