Sociální zabezpečení 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 633 6 423 6 065 5 955
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
8 673 11 990 11 183 10 359 9 178
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
262 990 259 444 255 473 251 809 249 535
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
203 813 201 512 198 010 195 071 193 713
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
14 384 15 439 16 467 19 268 21 519