Sociální zabezpečení 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Hodnota vyplacených dávek
SSP a pěstounské péče (mil. Kč) 
4 427 4 489 4 583 4 586 4 852
Výdaje na dávky nemocenského
pojištění (mil. Kč)
5 443 5 935 6 244 6 682 7 721
Příjemci starobního důchodu celkem
(vč. souběhu s vdovským nebo vdoveckým)
265 847 266 599 267 000 266 219 264 873
Příjemci starobního důchodu sólo
(bez souběhu)
203 228 204 513 205 446 205 469 204 892
Průměrná měsíční výše
starobního důchodu sólo (Kč) 
11 878 12 172 12 286 12 691 13 299