Obyvatelstvo 

 

  2017 2018 2019 2020 2021
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 294 513 1 308 632 1 324 277 1 335 084 1 275 406
 muži 629 550 638 009 647 286 653 654 623 121
 ženy 664 963 670 623 676 991 681 430 652 285
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Metodika