Obyvatelstvo 

 

  2019 2020 2021 2022 2023
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 324 277 1 335 084 1 275 406 1 357 326 1 384 732
 muži 647 286 653 654 623 121 656 382 670 680
 ženy 676 991 681 430 652 285 700 944 714 052
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Metodika