Obyvatelstvo 

 

  2018 2019 2020 2021 2022
Počet obyvatel celkem (k 31. 12.) 1 308 632 1 324 277 1 335 084 1 275 406 1 357 326
 muži 638 009 647 286 653 654 623 121 656 382
 ženy 670 623 676 991 681 430 652 285 700 944
data v roce 2021 navazují na výsledky SLDB 2021, nejsou srovnatelná s předchozími roky

Data

Metodika