Výběrové šetření Finanční situace domácností – FSD

 

Český statistický úřad (ČSÚ) ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB) připravil šetření Finanční situace domácností (FSD) 2022. Šetření probíhá standardně v zemích eurozóny jako Household Finance and Consumption Survey (HFCS) pod koordinací Evropské centrální banky (ECB) i v řadě jiných evropských států, které měnu Euro nepoužívají. Jedná se o jedinečné údaje, které nelze zjistit jiným způsobem, než dotazováním ve vybraných domácnostech. Výsledky poslouží jak na národní úrovni pro potřeby ČNB a ČSÚ, tak i na mezinárodní úrovni pro využití ECB.

Šetření FSD si klade za cíl zmapovat situaci českých domácností z hlediska jejich finančních a majetkových poměrů. Získané údaje pomohou zjistit riziko chudoby a sociálního vyloučení domácností, což dokresluje mimo jiné i ukazatel tzv. čistého bohatství. K němu je vedle zjištěných příjmů a výdajů domácností potřeba znát také odhad majetku. Výsledky šetření mají dále poskytnout podklad pro posouzení chování českých domácností v souvislosti s tím, jaké používají nástroje finančního trhu, jaká je celková míra jejich zadlužení, jaká rizika na sebe berou v souvislosti s čerpáním nejrůznějších úvěrů a jak je jejich majetek zatížen případnými půjčkami a úvěry.

Podobně jako šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD navázáno na šetření Životní podmínky (SILC). Tazatelé tedy oslovují ty domácnosti, které znají z předchozích návštěv z jiných šetření a které už mají se statistikou zkušenost.

Šetření probíhá od 29. 1. 2022 do 28. 2. 2023 v celé České republice bude osloveno 2064 domácností.

V hlavním městě Praze tazatelé ČSÚ i externí tazatelé osloví 222 domácností.

Dárkové předměty pro šetření FSD zajišťuje ČNB. Pro FSD 2022 se jedná o sady šesti pamětních dvacetikorunových mincí s portréty významných osobností československého státu (T. G. Masaryk, M. R. Štefánik a E. Beneš) a významných osobností spojených s československou měnou (A. Rašín, V. Pospíšil a K. Engliš). Tento dárek obdrží každá domácnost za kompletní vyplnění dotazníku.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Kontaktní osoba – garant pro kraj hl. m. Praha

Bc. Štěpánka Vondráčková, DiS.

tel.: 736 509 959

e-mail: stepanka.vondrackova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistických zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze
tel.: 737 280 502, 274 052 673
infoservispraha@czso.cz