Demografická hlášení

 

Akronym
Výkaz
Termíny předložení výkazu
Vzor výkazu
Obyv 1-12 Hlášení o uzavření manželství do 5.kalendářního dne po skončení sledovaného období Hlášení o uzavření manželství
Obyv 2-12 Hlášení o narození do 5.kalendářního dne po skončení sledovaného období Hlášení o narození
Obyv 3-12 Hlášení o úmrtí do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období Hlášení o úmrtí
Obyv 4-12 Hlášení o rozvodu do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období Jiný způsob předávání dat


Zpravodajskými jednotkami pro demografická hlášení jsou zdravotnická zařízení, obecní úřady pověřené vedením matrik a soudy.

Elektronický sběr dat

Hlášení o rozvodech (Obyv 4-12) jsou předávána přímo z datového skladu informačního systému Ministerstva spravedlnosti (MSp) automaticky pomocí webové služby ČSÚ.

Informace k elektronickému předávání dat (XML, PDF) pro hlášení Obyv 1-12 až 3-12 naleznete zde:

 • Demografická hlášení Odkaz [nové okno]
 •  

  V případě technických problémů a dotazů se laskavě obracejte na:
  Martina Němečka, tel.: 577 004 971, e-mail: martin.nemecek@czso.cz,

  v případě metodických dotazů kontaktujte:
  Bc. Dalibora Marka, tel.: 797 874 178, e-mail: dalibor.marek@czso.cz
  Marcelu Boucovou, tel.: 274 052 170, e-mail: marcela.boucova@czso.cz

  Časté dotazy:

  Stavy obyvatel v jednotlivých obcích České republiky: Pro získání údajů o stavu obyvatel v jednotlivých obcích České republiky či dat ze statistiky narozených, zemřelých, sňatků, rozvodů a migrace se obracejte na oddělení informačních služeb.

  Přidělování rodného čísla: Žádost o přidělení rodného čísla se podává u Ministerstva vnitra, odboru správních činností, náměstí Hrdinů 3, 140 21 Praha 4.

  Další informační zdroje: