Územní číselníky - obsahují veškerá rozdělení území hl. m. Prahy na menší celky (správní obvody, městské části, katastrální území, územně technické jednotky ("dělené katastry") a základní sídelní jednotky (dříve urbanistické obvody)) a jejich skladebnost do vyšších úrovní členění

Klasifikace a číselníky ČSÚ - přehled a plné znění klasifikací, číselníků a ukazatelů spravovaných ČSÚ