Průmysl, energetika 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Průměrný počet průmyslových
podniků
240 239 231 228 225
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
315 441 314 460 314 529 304 184 321 310
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 6 389,4 5 719,5 5 813,8 5 939,2 6 000,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 10 275,6 8 451,9 8 721,5 9 463,2 9 721,0
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto