Průmysl, energetika 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Průměrný počet průmyslových
podniků
231 228 225 229 224
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
314 529 304 184 321 310 319 219 336 159
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 5 813,8 5 939,2 6 000,2 6 058,0 6 047,4
Spotřeba zemního plynu (GWh) 8 721,5 9 463,2 9 721,0 9 076,9 8 968,5