Průmysl, energetika 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Průměrný počet průmyslových
podniků
225 229 224 219 209
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
321 310 319 219 336 159 328 390 316 827
Spotřeba elektřiny (GWh) 6 000,2 6 058,0 6 047,4 5 649,1 5 783,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 721,0 9 076,9 8 968,5 8 615,1 9 549,4