Průmysl, energetika 

 
  2011 2012 2013 2014 2015
Průměrný počet průmyslových
podniků
226 238 240 239 231
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
320 533 314 377 315 441 314 460 314 529
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 6 398,2 6 367,9 6 389,4 5 719,5 5 813,8
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 801,6 10 009,7 10 275,6 8 451,9 8 721,5
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto