Průmysl, energetika 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Průměrný počet průmyslových
podniků
228 225 229 224 219
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
304 184 321 310 319 219 336 159 328 390
Spotřeba elektřiny (GWh) 5 939,2 6 000,2 6 058,0 6 047,4 5 649,1
Spotřeba zemního plynu (GWh) 9 463,2 9 721,0 9 076,9 8 968,5 8 615,1