Průmysl, energetika 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Průměrný počet průmyslových
podniků
238 240 239 231 228
Tržby z prodeje vlastních
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
314 377 315 441 314 460 314 529 314 529
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 6 367,9 6 389,4 5 719,5 5 813,8 5 939,2
Spotřeba zemního plynu (GWh) 10 009,7 10 275,6 8 451,9 8 721,5 9 463,2
1) do roku 2013 spotřeba elektřiny brutto, od roku 2014 spotřeba elektřiny netto