Průmysl, energetika 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrný počet průmyslových
podniků
239 231 228 225 229
Tržby z prodeje
výrobků a služeb průmyslové
povahy (mil. Kč)
314 460 314 529 304 184 321 310 319 219
Spotřeba elektřiny1) (GWh) 5 719,5 5 813,8 5 939,2 6 000,2 6 058,0
Spotřeba zemního plynu (GWh) 8 451,9 8 721,5 9 463,2 9 721,0 9 076,9
1) od roku 2014 spotřeba elektřiny netto