Stavebnictví, byty 

 
  2016 2017 2018 2019 2020
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
55 315 56 354 58 235 65 422 64 510
Vydaná stavební povolení 5 147 4 848 3 805 3 523 3 211
Zahájené byty 2 758 3 734 4 218 6 487 4 335
Dokončené byty 6 092 5 846 5 290 6 002 5 449

Metodika