Stavebnictví, byty 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
50 441 47 269 51 776 53 487 55 315
Vydaná stavební povolení 7 147 5 530 5 273 5 211 5 147
Zahájené byty 2 827 3 352 4 481 5 227 2 758
Dokončené byty 4 024 3 844 4 848 5 211 6 092