Stavebnictví, byty 

 
  2017 2018 2019 2020 2021
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
56 354 58 235 65 422 64 510 69 531
Vydaná stavební povolení 4 848 3 805 3 523 3 211 3 285
Zahájené byty 3 734 4 218 6 487 4 335 9 446
Dokončené byty 5 846 5 290 6 002 5 449 5 228

Metodika