Stavebnictví, byty 

 
  2018 2019 2020 2021 2022
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
58 235 65 422 64 510 69 531 82 293
Vydaná stavební povolení 3 805 3 523 3 211 3 285 2 970
Zahájené byty 4 218 6 487 4 335 9 446 6 490
Dokončené byty 5 290 6 002 5 449 5 228 6 575