Stavebnictví, byty 

 
  2019 2020 2021 2022 2023
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
65 422 64 510 69 531 82 293
Vydaná stavební povolení 3 523 3 211 3 285 2 970 2 916
Zahájené byty 6 487 4 335 9 446 6 490 5 720
Dokončené byty 6 002 5 449 5 228 6 575 6 410