Stavebnictví, byty 

 
  2014 2015 2016 2017 2018
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
51 776 53 487 55 315 56 354 58 235
Vydaná stavební povolení 5 273 5 211 5 147 4 848 3 805
Zahájené byty 4 481 5 227 2 758 3 734 4 218
Dokončené byty 4 848 5 211 6 092 5 846 5 290

Metodika