Stavebnictví, byty 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
47 269 51 776 53 487 55 315 56 354
Vydaná stavební povolení 5 530 5 273 5 211 5 147 4 848
Zahájené byty 3 352 4 481 5 227 2 758 3 734
Dokončené byty 3 844 4 848 5 211 6 092 5 846