Stavebnictví, byty 

 
  2015 2016 2017 2018 2019
Stavební práce provedené
v kraji (mil. Kč b.c.)
53 487 55 315 56 354 58 235 65 422
Vydaná stavební povolení 5 211 5 147 4 848 3 805 3 523
Zahájené byty 5 227 2 758 3 734 4 218 6 487
Dokončené byty 5 211 6 092 5 846 5 290 6 002

Metodika