Byty podle Sčítání lidu, domů a bytů - Hlavní město Praha - 2011

 
Kód: e-16010-13
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Úvod Word PDF
Metodické vysvětlivky Word PDF
Mapa administrativního členění České republiky JPG

TABULKY S DEFINITIVNÍMI VÝSLEDKY SLDB 2011
Tab. 800 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu, počtu obytných místností, obytné a celkové plochy v m2 a počtu bydlících osob, podle složení bytové a hospodařící domácnosti a počtu osob v bytě a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 801 Obydlené byty podle počtu obytných místností s podlahovou plochou 8 m2 a více a 4 m2 a více, podle složení bytové a hospodařící domácnosti, počtu osob v bytě a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 802 Obydlené byty podle typu bytu, podle složení bytové a hospodařící domácnosti, počtu osob v bytě a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 803 Obydlené byty podle počtu hospodařících domácností v bytě, vybavení bytu osobním počítačem a podle složení bytové a hospodařící domácnosti, počtu osob v bytě a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 804 Obydlené byty podle obytné plochy v m2 na osobu, podle složení bytové a hospodařící domácnosti, počtu osob v bytě a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 805 Obydlené byty podle počtu osob na obytnou místnost 8 m2 a více, počtu bydlících osob a průměrného počtu osob na obytnou místnost a podle složení bytové domácnosti a počtu osob v bytě a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 806 Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu, počtu obytných místností, obytné a celkové plochy v m2 a počtu bydlících osob, podle složení bytové domácnosti a počtu osob v bytě a podle materiálu nosných zdí Excel PDF
Tab. 807 Obydlené byty podle celkové plochy v m2, podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu a podle období výstavby nebo rekonstrukce Excel PDF
Tab. 808 Obydlené byty podle obytné plochy v m2, podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu a podle období výstavby nebo rekonstrukce Excel PDF
Tab. 809 Obydlené byty podle druhu domu a právního důvodu užívání bytu, počtu hospodařících domácností a bydlících osob, podle typu bytu a způsobu vytápění a podle období výstavby nebo rekonstrukce Excel PDF
Tab. 810 Obydlené byty podle počtu hospodařících domácností a bydlících osob a podle obytné plochy na osobu, počtu osob na obytnou místnost 8 m2 a více a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 811 Neobydlené byty podle důvodu neobydlenosti a podle druhu domu, podle vlastníka domu a podle obydlenosti domu Excel PDF
Tab. 812 Obydlené byty jednotlivců podle právního důvodu užívání bytu, počtu obytných místností 8 m2 a více a obytné plochy, podle věku, pohlaví a ekonomické aktivity jednotlivce a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 813 Obydlené byty úplných rodin podle právního důvodu užívání bytu, počtu obytných místností 8 m2 a více, obytné plochy, počtu bydlících osob a průměrného počtu osob na obytnou místnost, podle počtu závislých dětí, počtu dalších osob a ekonomické aktivity osoby v čele domácnosti a podle druhu domu Excel PDF
Tab. 814 Obydlené byty neúplných rodin podle právního důvodu užívání bytu, počtu obytných místností 8 m2 a více, obytné plochy a počtu bydlících osob a průměrného počtu osob na obytnou místnost a podle počtu závislých dětí, počtu dalších osob a ekonomické aktivity osoby v čele domácnosti a podle druhu domu Excel PDF

Zveřejněno dne: 22.04.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.