Volby 

 

  Zastupitelstvo kraje 2016 Poslanecká sněmovna 2017 Prezident republiky 2018* Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019
Zapsaní voliči x 916 940 916 456 918 640 907 999
Vydané úřední obálky x 615 519 651 774 426 605 347 892
Účast voličů (%) x 67,13 71,12 46,44 38,31
* údaje druhého kola