Volby 

 

  Zastupitelstva obcí 2018 Evropský parlament 2019 Zastupitelstvo kraje 2020 Poslanecká sněmovna 2021 Zastupitelstva obcí 2022
Zapsaní voliči 918 640 907 999 x 903 239 911 788
Vydané úřední obálky 426 605 347 892 x 633 646 400 391
Účast voličů (%) 46,44 38,31 x 70,15 43,91
* údaje druhého kola

Související informace