Změny na našich stránkách:

 


 • 16.04.2019
  Aktualizována Časová řada - dlouhodobý vývoj kraje ve vybraných ukazatelích
 • 16.04.2019
  Aktualizovány Časové řady - ekonomika
 • 12.04.2019
  Aktualizovány Časové řady - práce
 • 11.04.2019
  Aktualizovány Časové řady - společnost
 • 11.04.2019
  Aktualizovány Časové řady - životní prostředí, zemědělství
 • 10.04.2019
  Aktualizována Příprava voleb v kraji v roce 2019
 • 10.04.2019
  Aktualizována časová řada Vybrané čtvrtletní ukazatele v Praze 2010-2018
 • 08.04.2019
  Zveřejněna rychlá informace Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 3. 2019
 • 05.04.2019
  Vyšel Statistický bulletin hl. m. Prahy za 1. až 4. čtvrtletí 2018
 • 01.04.2019
  Aktualizována tabulka Postavení kraje v České republice ve vybraných ukazatelích v roce 2017
 • 29.03.2019
  Přidán odkaz na novou publikaci Proměny věkového složení obyvatelstva ČR - 2001-2050
 • 25.03.2019
  Aktualizovány Souhrnné informace o 57 městských částech 2004-2018
 • 21.03.2019
  Zveřejněna rychlá informace Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v roce 2018
 • 08.03.2019
  Zveřejněna rychlá informace Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze ve 4. čtvrtletí 2018
 • 07.03.2019
  Akzualizována sekce Odkazy
 • 26.02.2019
  Zveřejněna rychlá informace Výzkum, vývoj a informační technologie v hl. m. Praze v roce 2017
 • 21.02.2019
  Aktualizovány kartogramy Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání
 • 19.02.2019
  Aktualizovány tabulky Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání
 • 19.02.2019
  Aktualizovány tabulky ICT v mezikrajském srovnání
 • 18.02.2019
  Aktualizován Číselník základních sídelních jednotek v Praze a jejich příslušnost do vyšších územních celků (k 1.1.2019)
 • 07.02.2019
  Zveřejněna rychlá informace Cestovní ruch v hl. m. Praze v roce 2018
 • 07.02.2017
  Zveřejněna rychlá informace Pražská bytová výstavba v roce 2018
 • 01.02.2019
  Aktualizovány Výkazy, sběr dat
 • 17.01.2019
  Aktualizovány informace o výkazech a sběru dat v oblastech Zemědělská statistika, Demografická hlášení, VŠPS, Rodinné účty
 • 11.01.2019
  Vytvořen animovaný kartogram Dokončené byty v hl. m. Praze v roce 2017 podle správních obvodů
 • 10.01.2018
  Aktualizovány časové řady za hlavní město Prahu - lidé
 • 04.01.2019
  Aktualizovány animované grafy o data za rok 2017
 • 03.01.2018
  Vyšel Statistický bulletin hl. m. Prahy za 1. až 3. čtvrtletí 2018