Změny na našich stránkách:

 


 • 21.02.2019 Nově
  Aktualizovány kartogramy k tématu Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání
 • 19.02.2019
  Aktualizován Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání
 • 19.02.2019
  Aktualizovány ICT v mezikrajském srovnání
 • 18.02.2019
  Aktualizován Číselník základních sídelních jednotek v Praze a jejich příslušnost do vyšších územních celků (k 1.1.2019)
 • 08.02.2019
  Nezaměstnanost v Praze a krajích k 31. 1. 2019
 • 07.02.2019
  Přidán Cestovní ruch v hl. m. Praze v roce 2018
 • 07.02.2017
  Přidána Pražská bytová výstavba v roce 2018
 • 04.02.2019
  Aktualizovány informace o přípravovaných volbách v kraji v roce 2019
 • 01.02.2019
  Aktualizovány informace o výkazech a sběru dat v oblastech Práce a mzdy, Informační technologie, Životní prostředí, Kultura, Cenová statistika, a Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností EU-SILC
 • 18.01.2019
  Aktualizovány informace o výkazech a sběru dat v oblastech Energetika, Věda a výzkum, Zahraniční obchod, Práce a mzdy, Informační technologie, Životní prostředí, Kultura
 • 17.01.2019
  Aktualizovány informace o výkazech a sběru dat v oblastech Zemědělská statistika, Demografická hlášení, VŠPS, Rodinné účty
 • 11.01.2019
  Vytvořen animovaný kartogram Dokončené byty v hl. m. Praze v roce 2017 podle správních obvodů
 • 10.01.2018
  Aktualizovány časové řady za hlavní město Prahu - lidé
 • 09.01.2019
  Aktualizovány časové řady za hlavní město Prahu - ekonomika
 • 04.01.2019
  Aktualizovány animované grafy o data za rok 2017
 • 04.01.2019
  Aktualizována časová řada vybraných ukazatelů za hlavní město Praha
 • 04.01.2019
  Aktualizovány časové řady za městské části za rok 2017
 • 03.01.2018
  Vyšel Statistický bulletin hl. m. Prahy za 1. až 3. čtvrtletí 2018
 • 28.12.2018
  Vyšla Statistická ročenka hl. m. Prahy 2018