Změny na našich stránkách:

 


 • 21.01.2020
  Aktualizovány Časové řady - životní prostředí, zemědělství
 • 21.01.2020
  Aktualizovány Mzdy, náklady práce - Časové řady
 • 21.01.2020
  Zveřejněna rychlá informace Nezaměstnanost v hl. m. Praze v letech 2010-2019
 • 20.01.2020
  Aktualizovány Grafy, mapy, kartogramy
 • 09.01.2020
  Aktualizovány Výkazy, sběr dat
 • 09.01.2020
  Zveřejněna rychlá informace Aktuální data o počtu nezaměstnaných a volných pracovních místech v evidenci úřadů práce v hl. m. Praze a v krajích ČR k 31. 12. 2019
 • 08.01.2019
  Aktualizovány Časové řady - společnost
 • 07.01.2020
  Aktualizovány Časové řady za hlavní město Prahu
 • 19.12.2019
  Zveřejněna Statistická ročenka hl. m. Prahy 2019
 • 12.12.2019
  Zveřejněna rychlá informace Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. až 3. čtvrtletí 2019
 • 05.12.2019
  Zvěřejněna Projekce obyvatelstva v hl. m. Praze do roku 2070
 • 04.12.2019
  Zveřejněna rychlá informace Průměrné mzdy ve 3. čtvrtletí 2019 v Praze
 • 21.11.2019
  Aktualizovány údaje v sekci Kraj očima statistiky
 • 19.11.2019
  Aktualizovány Časové řady - lidé
 • 07.11.2019
  Zveřejněna rychlá informace Pražská bytová výstavba v 1.-3. čtvrtletí roku 2019
 • 04.11.2019
  Aktualizovány Časové řady - ekonomika
 • 04.11.2019
  Aktualizována Časová řada - dlouhodobý vývoj kraje ve vybraných ukazatelích
 • 31.10.2019
  Zveřejněna publikace Ženy a muži v hl. m. Praze - 2018
 • 21.10.2019
  Nejoblíbenější jména v Praze – leden 2019
 • 03.10.2019
  Vyšel Statistický bulletin hl. m. Prahy za 1. až 2. čtvrtletí 2019
 • 01.10.2019
  Přidány Vybrané výsledky SLDB 2011 za městské části Prahy
 • 11.09.2019
  Zveřejněna rychlá informace Pohyb obyvatelstva v hl. m. Praze v 1. pololetí 2019
 • 03.09.2019
  Zveřejněna rychlá informace Průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze v 2. čtvrtletí 2019
 • 09.08.2019
  Zveřejněna rychlá informace Pražská bytová výstavba v 1. pololetí roku 2019
 • 08.08.2019
  Zveřejněna rychlá informace Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení hl. m. Prahy ve 2. čtvrtletí a od počátku roku 2019 (předběžné údaje)